Reede, 17. september 2010

"iTEC" projekt

Europrojekt on sõna, mis võib mõjuda nii innustavalt kui ka hirmutavalt. Erinevad nägemused ja kogemused tekitavad juba eelhäälestuse. Kui rääkida haridusest, siis ühe esimese organisatsioonina, mis tegeleb haridusele suunatud projektidega, meenub European Schoolnet http://www.eun.org/web/guest/home. European Schoolnet on organisatsioon, mis ühendab 31 haridusministeeriumit üle Euroopa. Läbi erinevate projektide on jõudnud paljud IKT-alased uuendused erinevatesse riikidesse ja koolidesse. Eestis on näiteks päris tuttav eTwinning/Sõpruskoolid Euroopas projekt http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm.

Sellel sügisel on European Schoolnet'il algatamas laiahaardeline 4-aastane projekti "iTEC" http://itec.eun.org/. Partneriteks on valitud 14 haridusministeeriumit üle Euroopa, juhtivad IKT müüjad, teadlased, tarkvara arendajad, koolitajad ja eksperdid. Projekti põhieesmärk on arendada erinevaid stsenaariume tuleviku klassiruumi jaoks ning neid siis väga suures ulatuses (üle 1000 klassiruumi Euroopas) katsetada. Projektiga tegelevad 11 erinevat töögruppi.

Esimene töögrupp tegeleb projekti haldamise ja juhtimisega. Juhiks on siin European Schoolnet. Päris keeruline võib olla juhtida nii suurt projekti nii paljude partneritega.

Teine töögrupp on tegelikult võtmegrupp, sest nemad peavad välja töötama erinevad pedagoogilised stsenaariumid, mida koolides katsetama hakata. Stsenaarium tähendab siin tegevuse kirjeldust, kuidas kasutada mõnda uut vahendit või meetodit. Töögruppi juhib Tulevikulabor Inglismaalt http://www.futurelab.org.uk/. 2010.aasta detsembriks peaksid välja 8-10 esimest stsenaariumit.

Pärast stsenaariumite väljatöötamist analüüsib kolmas töögrupp (Aalto Ülikool http://www.aalto.fi/en/) neid ning hakkab välja töötama prototüüpe, mida oleks võimalik katsetada väikese grupi õpetajate peal. Eelpilooti planeeritakse 12 riigis umbes 30 õpetajaga 2011.aasta jaanuaris ja veebruaris. Prototüübi katsetamise puhul võib olla tegemist ka lihtsalt vestlusega, kus õpetajatel palutakse tagasisidet, kas üks või teine stsenaarium on rakendatav kooliellu.

Laiahaardelise piloodi läbiviimise ülesanne on neljandal töögrupil (European Schoolnet). Mõte on haarata üle 1000 klassi 12 riigis. Katsetamine toimub viies faasis ja igas riigis on olemas nii pedagoogiline kui ka tehniline nõustaja, kes toetavad õpetajaid ning korraldavad vajadusel koolitusi. Eriliselt tahetakse tähelepanu pöörata matemaatikale ja loodusteadustele ning õpilastele alates 14 eluaastast. See tähendab Eestis umbes 7. või 8. klassi. 2011.aasta mais valitakse välja koolid ja õpetajad, kes hakkavad uusi stsenaariume katsetama. Terve suvi on neil aega asja uurida ja juba septembris-oktoobris saab kõike katsetama hakata.

Väga suur töö tuleb ära teha viiendal töögrupil, kelle ülesandeks on koolis läbiviidud pilootide hindamine. Alguses uurib töögrupp IKT olukorda erinevates riikides ning korjab kogu projekti käigus kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid. Õpetajad täidavad küsitlusi, annavad intervjuusid, osasid tunde filmitakse jne. Selle raske ülesande on enda peale võtnud Manchesteri Metropolitani Ülikool http://www.mmu.ac.uk/.

Kuues töögrupp tegeleb koolituse ja toetuskeskkonna loomisega. Selle töögrupi abil saavad stsenaariumid endale tehnilise pesa. Eriline tähelepanu on pööratud rahvuslike koordinaatorite koolitamisele, mis toimub 2011.aasta aprillis. Eestil on siin võimalus koordineerida help deski tööd alates 2011.aasta augustist. Töörühma juhib UNI*c Taanist http://www.uni-c.dk/generelt/english/index.html.

Seitsmes kuni kümnes töörühm tegeleb tehniliste lahenduste väljatöötamise ja arendamisega. Luuakse erinevaid vidinaid ja rakendusi, mis põhinevad loodud stsenaariumitel. Nende töörühmadega on seotud paljud ülikoolid ja uurimisasutused: Knowledge Markets Consulting, Boltoni Ülikool http://www.bolton.ac.uk/, Leuveni Katoliiklik Ülikool http://www.kuleuven.be/ ja Vigo Ülikool http://www.uvigo.es/.

Viimase, 11 töögrupi ülesanne on levitada edukaid stsenaariumeid ja näiteid. Oluline on, et kõik huvigrupid saaksid aimu, millega tegeldakse ja millised on tulemused.

Eesti õpetajad ja koolid on kutsutud aktiivselt osalema "iTEC" projektis. Eestis koordineerivad seda projekti Martin Sillaots ja mina (Ingrid Maadvere). Kui kellelgi tekkis huvi kaasa lüüa, andke endast märku. Kindlasti on tegemist tõelise väljakutsega ja võimalusega areneda koos erinevate Euroopa koolidega.

1 kommentaar:

Urmas H ütles ...

Projekt tundub huvitav j aahvatleb ka pioneerima,