pühapäev, 22. detsember 2013

Parim kiire tagasiside kogumise vahend a la Socrative

Viimasel ajal on tekkinud väga palju vahendeid, mis võimaldavad koguda õpilastelt kiirelt tagasisidet, kasutades mobiilseid vahendeid. Õpetaja saab jooksvalt esitada küsimusi kogu klassile või teha testi, mida õpilased oma seademetega lahendada saavad. Õpilased kontot reeglina ei vaja vaid sisestavad klassi numbri. Kõige tuntum nendest keskkondadest on Socrative, mida paljud õpetajad ja õppejõud juba kasutavad. Järgnevalt katsetan ka teisi ja selgitan välja, milline neist on kõige parem.

Tingimused:
1. Mitu küsitlust tasuta teha saab (2 punkti)
2. Kui paju õpilasi saab vastata (-20 õpilast 1 punkt, 20-50 õpilast 2 punkti, 50- õpilast 3 punkti)
3. On olemas rakendused nutiseadmetele Apple ja Android (2 punkti)
4. Küsimuste liigid (2 punkti)
5. Keskkonna lihtsus (2 punkti)
6. Tulemuste kogumine (2 punkti)
7. Testide jagamine (2 punkt)
8. Välimus (2 punkt)
9. Piltide lisamine (1 punkt)
10. Lisapunktid (2 punkti)

Quizsocket http://www.quizsocket.com/
(2+3+0+0+1+0+0+1+0+0=6 punkti)
Väga lihtne keskkond, kus ei ole sisselogimist. Võimaldab kiirelt luua küsitlusi nelja vastusevariandiga. Pigem arvamuse küsimine. Küsis e-maili, aga mingit kirja postkasti ei tulnud.

TheAnswerPad http://theanswerpad.com/
(2+3+1+2+1+1+0+1+0+1=11 punkti)
Palju võimalusi pakkuv keskkond, kus tasuta saab luua 8 rühma ja osaleda 200 õpilast. Õpetaja peab looma rühmad ja saab ka eelnevalt registreerida õpilased. On võimalik läbi viia interaktiivset tundi, kus õpetaja näeb õpilaste lahendusi. Tundub, et eriti on mõeldud matemaatika peale, sest kuuest võimalikust küsimusetüübist on enamus seotud matemaatikaga. Halb on see, et küsimusi sisestada ei saa. Saab sisestada ainult vastuseid. Seega peab õpilasele tegema eraldi lehele ka küsimustega või siis näitama neid ekraani peal. On olemas rakendus iPADile, kuid tasuta rakendus ei võimalda tulemusi alla laadida. Tulemused on näha testi tegemise ajal, kuid neid ei saa salvestada ja kui testi tegemine lõpetada, siis kaovad need ära. Lisapunkt keskkonnale läheb matemaatika eest.

ExitTicket http://exitticket.org/
(2+3+1+3+1+2+0+1+0+0=13 punkti)
Kuidagi kohmakas keskkond, kus on raske orienteeruda. Lisavõimalusi on palju ning on olemas ka iPADi rakendus. Tasuta saab luua 8 klassi, igas klassis kuni 60 õpilast. Testides kuni 10 küsimust. Testis jah/ei, valikvastused ja vabavastus. Kindlasti peab sisestama õige vastuse. Saab teha ka nn väljapääsupileteid. 

GoSoapBox http://app.gosoapbox.com/
(2+2+0+1+1+2+1+2+1+1=13 punkti)
Sellest keskkonnast sai juba minu üks lemmikutest ning seetõttu on olemas ka juhend Koolielu portaalis (http://koolielu.ee/tools/read/345232). Tasuta saab osaleda kuni 30 õpilast. Hea on see, et saab luua sündmuse, mis saab koodi ning mille alla saab luua erinevaid teste, polle ja vestlusi. Kõiki neid saab vajadusel õpilastele avada või siis sulgeda. Jooksvalt saab neid ka juurde teha ning määrata seda, kas vastused on nähtavad kõigile. Andmefaili saab MS Exceli's avada. Kuigi eraldi rakendusi nutiseadmetele ei ole, saab keskkonda edukalt kasutada veebibrauseriga. Sündmusele saab lisada juurde moderaatoreid ning sündumust saab kopeerida ja arhiveerida. Pilte saab lisada URLi abil. Küsimusi saavad esitada ka õpilased. Lisapunkt sündmuse loomise eest.

Kahoot https://getkahoot.com/
(2+3+0+1+1+1+2+2+1+1=14 punkti)
Tegemist on keskkonnaga, mis toetab mängupõhist õpet. Saab teha teste, polle ja arutelusid ning piiranguid pole. Ka õpilased saavad teha mänge, kui neil on konto. Saab lisada pilte. Mängud saavad olla privaatsed ja avalikud. Mänge saab jagada kuni kümne inimesega saab või siis panna avalikult üles. Küsimustele vastamisel on ajalimiit ja kõik vastavad ühes tempos. Tulemused saab MS Exceli'sse alla laadida, aga hiljem neid enam keskkonnast kätte ei saa. Natuke segas see, et küsimus on nähtav ainult õpetaja arvutist ja vastusevariandid ka. Õpilase seadmes on ainult kujundid. Samuti on kogu aeg näha edetabel. Samas on tegemist tõsiselt mängulise keskkonnaga, mis peaks haarama eriti nooremaid õpilasi. Üks lisapunkt mängulisuse eest.

Infuselearning http://www.infuselearning.com/
(2+3+0+2+2+2+2+1+1+2=17 punkti)
Üks võitjatest, mis sarnaneb Socrativile, aga võimalusi on rohkem. Näiteks küsimuste liigid on õige/vale, mitmikvalik, järjestamine, lühivastus, numbriline vastus, Likerti skaala. Mingeid piiranguid ma keskkonnal ei leidnud. Lisapunkt, et saab joonistada ja saab määrata mitu õiget vastust valikvastustega küsimustes. Kunagi katsetasin keskkonda õpilastega ka. Joonistamisega oli natuke probleeme, aga see võis olla tingitud ka wifiühendusest. Kindlasti tasub keskkonda proovida.

Socrative http://socrative.com/
(2+2+2+1+2+2+2+2+1+1=17 punkti)
Esimene keskkond, mida ma kasutama hakkasin ja mis ka praegu üheks võitjaks sai. Socrative'iga saab teha lõputult valikvasutsega või vabavastusega küsitlusi, millele saab vastata kuni 50 õpilast. On olemas rakendused nutiseadmetele. Testi saab jagada teiste õpetajatega spetsiaalse numbri abil. On võimalik lisada ka pilte. Testi läbiviimsel saab otsustada, kas õpetaja määrab tempo või õpilased saavad vabalt vastata. Lisapunkt lihtsuse eest.

Tegelikult ei tahaks ma praegu üldse neid keskkond järjestada. Mul on tunne, et parimat ei saagi välja selgitada, sest igaühel on oma plussid ning kõik oleneb kasutajast ja tema soovidest. Kindlasti on tegemist arenevate keskkondadega, mis pidevalt muutuvad ja täienevad.

laupäev, 7. detsember 2013

Pekka Ihanaineni töötuba " "Pedagogy of Simultaneity"

4. detsembril toimus Eesti Infotehnoloogia Kolledžis Pekka Ihanaineni töötuba "Pedagogy of Simultaneity". Pekka on HAAGA-HELIA koolist ning tema eesmärgiks oli tutvustada mobiilsete seadmete kasutamise võimalust õppetöös.

Esimene tund töötoast kulus teooria tutvustamisele. Kuna me elame praegu kogu aeg muutuvas ajas, muutub õppekava, muutub maailm, muutuvad õpilased jne, siis on mõnikord kõige sellega raske kohaneda. Vasutseks on simultaanpedagoogika (pedagogy of simultaneity) https://sites.google.com/site/pedaofsim/. Simultaanpedagoogikal on kolm põhimõtet:

  • usaldus (trust)
  • diskussioon (discussion)
  • kollaaž (collage)
Usaldus on õppimises väga oluline. Õppimine toimub igal pool ja õpetaja peab usaldama oma õpilasi. Me peame uskuma, et lapsed õpivad olulisi asju. Õpetaja roll on seda märgata ja sellest aru saada. Ei pea loobuma traditsioonilisest õppest, kuid peab aru saama, et on ka teine maailm

Diskussioonioskus on inimsuhtlemise baasoskus. Kui teha õpilaste rühmatööd, siis peab neile alguses andma aega diskussiooniks. Pedagoogikas on väga palju erinevaid õppemeetodeid, mis baseeruvad diskussioonil. Näiteks maailmakohvik.

Õpilased peaksid muutuma oma teadmiste omanikeks. Pidevalt on küsitud, et kas jalgratast on vaja mitu korda leiutada. Tegelikult on vaja küll. Kui õpilased ühendavad teadmised, mis on neile olulised, on tulemuseks kollaaž. Soomes on viimasel ajal arutletud selle üle, et õpilased peaksid oma õppematerjalid ise koostama.

Väga oluline on simultaanpedagoogika just väljaspool klassiruumi. Maailm kutsub meid klassist välja. Töötoas järgneski praktiline ülesanne, kus osalised pidid minema klassiruumist välja ning oma nutiseadmeid kasutades tegema ühe kollaaži.
Näited valmis töödest: