pühapäev, 13. märts 2011

iTEC projekt ootab õpetajaid osalema

iTEC on europrojekt http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2010/09/itec-projekt.html, mis kestab 4 aastat ja mille tulemusel töötakse välja stsenaariumid tuleviku klassiruumi jaoks. Kahtlemata on tegemist põneva väljakutsega kõigile õpetajatele, kes soovivad innovaatilised olla.

Oodatud on õpetajad, kes:
- õpetavad 6.-9. klassis,
- on huvitatud innovaatiliste meetodite rakendamisest oma töös.

Mida projekt õpetajatele annab?
- tasuta koolitusi (esimene toimub augustis)
- põnevaid stsenaariumeid, mida koolitöös katsetada (katsetamine algab 2011. aasta sügisel)
- võimaluse osaleda rahvusvahelises projektis

Mida teha, et osaleda projektis?
1. Andke mulle teada nimi, kool ja meiliaadress (ingrid@tiigrihype.ee)
2. Lehel http://itec.eun.org/web/guest/scenarios on kaks ettevalmistavat ülesannet õpetajale ja õpilastele
- Täitke ära õpetajate küsitlus http://www.surveymonkey.com/s/itec-et (tähtaeg 24.03)
3. Mängige õpilastega PowerLeague hääletust http://www.powerleague.org.uk/leagues/vote.php?league_id=1218 (tähtaeg 24.03)

neljapäev, 3. märts 2011