kolmapäev, 3. aprill 2013

QR-koodide kasutamine õppetöös

 Oma eelmistes postitustes olen välja selgitanud:
 QR-koode saab lugeda:
  • nutitelefoniga
  • tahvelarvutiga
  • arvutiga, millel on veebikaamera
QR-koodide kasutamiseks on vaja nutitelefone või tahvelarvuteid. Sobib ka arvuti, millel on veebikaamera. Nutitelefonid on olemas paljudel õpilastel ja hea oleks, kui nad saaksid neid ka õppetöös kasutada. QR koodi saab luua väga erinevatest asjadest: veebilehed, tekstid, pildid jne. Järgnevalt aga mõned mõtted, kuidas QR-koode koolis kasutada.

1.  Kõige rohkem on koolides kasutatud QR-koodi jahti. Tegemist on mänguga, kus koolimajja või mõnda teise kohta on ära peidetud QR-koodid. Õpilased otsivad neid ja saavad koodi lugedes endale ülesande. Koodist võib välja tulla ka see, kus on järgmine kood. Mängu on võimalik teha nii, et wifi olemasolu ei ole vajalik. Sellisel juhul ei tohi ükski kood viia mõnele veebilehele.

2. Hääletamine või testi tegemine klassis. Kui luua näiteks GoogleDocsis ankeekt, siis selle aadress on väga pikk. Sellest QR-koodi luues on võimalik lasta õpilastel kohe minna ankeeti täitma.

3. Informatsiooni jagamine. Näiteks klassi reeglitest on tehtud QR-koodid või kuidas täita vihikut.Koodid on kleebitud klassi seintele.

4. Vastuste kontrollimine. Tihti on vaja anda lisaks ülesannetele õpilastele ka õiged lahendused. Kui see lahendus on samal lehel, siis kipub see õpilasi segama. Ikka tahaks ju enne piiluda. Kui aga lahendust lugeda QR-koodi abil, ei sega see ülesande lahendamist.

5. Reklaam. Kooli olulisematest sündmustest võib teha QR-koodid ja panna need koolimajja üles.

6. Õpilased loovad oma visiitkaardi, mis on QR-koodi kujul.

7. Lisainformatsioon. Koolides on üleval tihti ka erinevaid kunstitöid, millel tavaliselt juures autori nimi ja pealkiri. Miks mitte lisada ka kood, kust on võimalik rohkem lugeda. Sama võib teha ka raamatukogus raamatutega. Näide: http://tarkraamat.blogspot.com/

8. Õppematerjalid, kus täiendav info on antud QR-koodina. Näiteks viib kood mõne YouTube video juurde või avab enesekontrollitesti.

9. Õpilaste arvamused ja kommentaarid saab lisada QR-koodi abil erinevatesse kohtadesse ja erinevate asjade kohta.

10. Kasutades erinevat värvi QR-koode, saab luua oma süsteemi.

11. Kooli virtuaaltuuri loomine. Kooli olulisematesse kohtadess on kleebitud QR-koodid, kust saab lugeda lisainformatsiooni.

12. Tehke oma tavalisest infotahvlist klassis IKT tahvel. Lisage QR-koodi abil pilte, videoid, tekste jne.

Ühe kooli näide: http://youtu.be/ayW032sKtj8