pühapäev, 26. september 2010

E-kursus "Digipildid koolielus"

Tiigrihüppe Sihtasutus on ikka pakkunud õpetajatele välja erinevaid tasuta koolitusi. E-koolitusi on aga olnud väga vähe. Samas pakub uus Koolielu portaal võimalusi just sedalaadseks õppimiseks. Eelmisel õppeaastal said huvilised osaleda õppimisüritustel, mis olidki oma loomult väikesed e-kursused. Sel õppeaastal õppimisüritused jätkuvad, kuid neile lisanduvad ka e-kursused http://koolielu.ee/pg/info/readnews/50281.

Esimeseks e-kursuseks on "Digipildid koolielus". Digipilte kasutatkse õppetöös päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini digipilte oma töösse integreerida.

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, kes ei ole fotograafiaga väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma töös kasutada. Kursuse läbimiseks on vajalik omada lihtsat digifotoaparaati ja internetiühendusega arvutit.

Kursuse maht: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse

Eesmärgid:
  • Tutvuda riistvaraga ning oluliste mõistetega pilditöötluses.
  • Õppida kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkond fotode avaldamiseks (Flickr), töötlemiseks (Picnik) ning pildiseeriate loomiseks.
  • Tutvuda autoriõigustega.

Kursuse sisu:
1. nädal (4.-10.10.2010): virtuaalse näituse külastamine, tutvumine riistvaraga, enda fotoaparaadi kirjeldamine
2. nädal (11.-17.10.2010): pildistamise põhitõed, Flickr keskkond
3. nädal (18.-24.10.2010): olulised mõiste pilditöötluses, Picnik keskkond
4. nädal (25.-31.10.2010): autoriõigused, CC litsentsid, pildiseeriad
5. nädal (1.-7.11.2010): erinevad fotode jagamise ja töötlemise keskkonnad
6. nädal (8.-14.11.2010): kokkuvõtete tegemine

Kes on huvitatud kursusel osalemisest, leiab selle Koolielu portaalist Kogukondade alt. Kursus algab 4. oktoobril, registreerumine kuni 3. oktoobrini. Registreerumiseks tuleb logida Koolielu portaali sisse ja valida Kogukonnad. Kogukonnale "E-kursus "Digipildid koolielus"" tuleb esitada liitumistaotlus.

Kommentaare ei ole: