neljapäev, 23. veebruar 2012

Uurimistööks vajaliku info otsimine Internetist

Gümnaasiumiõpilastel on uue õppekava järgi vaja koostada uurimistöö. Kust aga leida inspiratsiooni ning vajalikku infot. Üheks võimaluseks on kindlasti Internet.

Hea on vaadata, mis juba tehtud on. Miks mitte tutvuda ka ülikoolides tehtud lõputöödega. Sealt saab ideid teema tarvis ning samuti tasub tutvuda kasutatud kirjandusega.
Uurimistöö jaoks on enamasti vaja kasutada usaldusväärseid materjale. Lihtne googeldamine ei pruugi soovitud tulemust anda. Samas ei saa Google't täitsa kõrvale ka heita.
On olemas ka erinevaid andmebaase, mida oma töö tarvis kasutada.
Inglise keel avab veel uksi ning võimaldab teemaga sügavamale minna.
Tegelikult on loodud ka spetsiaalseid õpetusi, kuidas infot otsida. Abiks on kindlasti Kärt Miili ja Vilve Seileri avatud kursus "Teadusinfo otsing Internetist" http://moodle.ut.ee/opiobjektid/mkursus/infootsing/index.html

laupäev, 18. veebruar 2012

Lihtne 3D modelleerimine

Innovatsioon ja tehnoloogia on üks uue õppekava läbivatest teemadest. Selle teema raames võib rääkida ka 3D modelleerimisest, millega koolides tegelevad nii poiste tööõpetuse õpetajad CNC tööpingi abil, kui ka joonestamisõpetajad, kes arvutiklassis tunde annavad. Siiani on põhiliselt räägitud kahest programmist: Google SketchUp http://sketchup.google.com/ ja SolidEdge http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/index.shtml. Google SketchIUp'i saab veebist tasuta alla laadida, paraku pole väga palju häid eestikeelseid juhendeid programmi kohta. SolidEdge'i on üldhariduskoolidel võimalik tasuta kasutada. Selleks peab pöörduma Tiigrihüppe SA poole. Palju on olnud ka konkursse http://tehnotiiger.blogspot.com/ ja koolitusi ning ka juhendeid on Internetis palju. Probleemiks on see, et tegemist suhteliselt keerulise programmiga, mis lõpuni suudab haarata ainult tõelisi fänne.

Tegelikult saab aga alustada 3D modelleerimisega väga lihtsalt. Leidsin kaks veebipõhist programmi, mida ei pea isegi arvutisse installeerima ning millega saavad hakkama ka algklassiõpilased.
Tinkercadhttps://tinkercad.com/
Esimesena jäi silma Tinkercad, mis kahjuks töötas ainult Google Chromega, aga see-eest oli tõeliselt lihtne ning loogiline. Tegin abiks väikese juhendi ka.


3Dtin http://www.3dtin.com/
3Dtin pakub natuke rohkem võimalusi ning mis on eriti tore, siis keskkond kasutab CC litsentsi by-sa. See tähendab, et ma võin soovi korral ka teiste loodud asju edasi arendada.


Mida nende programmidega koolis teha võiks:
  • Ainevaldkonnas "Tehnoloogia" on sisse kirjutatud, et võimalusel kasutavad õpilsed toodete disainimiseks arvutit. Igas koolis küll CNC pinke ei ole, kuid kindlasti on ka disainiprotsess huvitav ning loovust arendab.
  • Algklassiõpetajad võiksid kindlasti 3D modelleerimist kasutada. Hea on see, et seda on võimalik lõimida erinevate õppeainetega. Näiteks saab ju edukalt tootele kasutusjuhendi kirjutada, mille eest saab eesti keeles hinde panna.
  • Matemaatikas on lausa eraldi teema geomeetria. Selle raames saab edukalt asju disainida ning siis pindala, ruumala arvutada.
  • Kindlasti puudutab disain ka kunstiõpetajaid. Miks mitte disainida mõni tore mööbliese.

pühapäev, 12. veebruar 2012

Ideid aineõpetajatele 1

Veebis ringi luusides, tuleb ette ikka linke, mida tahaks kohe mõne aineõpetajaga jagada. Otsustasin neid oma blogis jagama hakata, kui umbes kümmekond leitud.

teisipäev, 7. veebruar 2012

World Education Games

Juba mitmeid aastaid on Eesti aktiivselt kaasa löönud ülemaailmsel arvutamisvõistlusel "World Maths Day". Eelmisel aastal lisandus arvutusvõistlusele kirjutamisvõistlus "World Spelling Day". Sel aastal on lisandunud teadusvõistlus "World Science Day", mille harjutusväljak avatakse 14. veebruaril. Kuna tegemist on tõesti väga haarava ning toreda võistlusega, siis soovitan kõigil osaleda. Kontode loomine on lihtne ning võistlus kulmineerub:
  • 6. märtsil kirjutamispäevaga
  • 7. märtsil matemaatikapäevaga
  • 8. mätsil teaduspäevaga.
Rohkem infot: http://worldeducationgames.com/

reede, 3. veebruar 2012

iTEC 1. tsükkel on lõppenud

iTEC projektist olen varemgi oma ajaveebis kirjutanud. Jaanuariga sai 1. tsükkel läbi ja on aeg teha kokkuvõtteid. Eestist osales 11 kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Juuru Gümnaasium, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Lagedi Põhikool, Lauka Põhikool, Lilleküla Gümnaasium, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Sikupilli Gümnaasium, Tartu Hiie Kool, Türi Põhikool), 18 õpetajat ja 28 klassi. Kõige nooremad osalejad olid 3. klassist ja kõige vanemad 11. klassist. Esindatud olid ka erinevad ained: loodusained, inglise keel, eesti keel. Oli ka neid, kes sidusid projekti mingi kindla teemaga, näiteks keskkond.

Palusin õpetajatel ka projektile tagasisidet anda. Positiivseks peeti seda, et õpilastele meeldis (oli tore vaheldus tavatundidele), õpiti kasutama uut toredat vahendit TeamUp, õuesõpe õnnestus, õpilaste loodud multimeediaesitlused olid vahvad. Ei meeldinud see, et õpilugu võttis oodatust rohkem aega (keskmiselt 5 tundi), tekkis probleeme tehnika kasutamisel (sõnumite salvestamine TeamUp'is), kõik õpilastegrupid ei hakanud väga hästi tööle.

Projektis osales ka 3 nn case-study õpetajat, kes pidid täpselt kirja panema, kuidas neil läheb ning kelle tunde ma võimalusel külastasin. Õpetajate ajaveebidest võite lähemalt lugeda, kuidas neil läks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et 1. tsükli õpiloo katsetamine läks väga hästi. Õpetajad said oma käsutusse uue vahendi TeamUp http://teamup.aalto.fi/, mida paljud õpetajad ka pärast katsetamist gruppide moodustamiseks kasutavad. Õuesõppe tegevused läksid hästi ning õpilased olid rahul, et nad projektis osalesid. Kasutama õpiti palju erinevaid programme ja keskkondi.