neljapäev, 30. juuli 2009

2008/2009 õa IKT infotundide videod

Eelmisel õppeaastal viis Koolielu portaal läbi ainekuude kampaania, mille käigus toimusid ka IKT infotunnid, mis filmiti, et kõik saaksid neid vaadata. Valmis 29 filmilõiku, kus tutvustati erinevaid programme ja seda, kuidas neid õppetöös kasutada http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/10,21304.

IKT infotunnid ainekuudel (2008/2009 õa):

septembis alusharidus, algõpetus ja hariduslikud erivajadused
 • Ingrid Maadvere "Flickr, Picnik"

oktoobris saksa keel

 • Michael Goriany "Live Online"
 • Astrid Sildni, Aimi Jõesalu, Anneli Kesksaar "Live Online, mobiilivideod"

novembris matemaatika ja informaatika

 • Sirje Pihlap "Tiigrimatemaatika 2008"
 • Laine Aluoja "Matemaatikaõpetajate praktikakogukond"
 • Jane Albre "GeoGebra"

detsembris bioloogia, keemia, füüsika ja geograafia

 • Katrin Soika "Vernier'i seadmed bioloogias"
 • Martin Saar "Vernier'i seadmed keemias"
 • Toomas Reimann "Vernier'i seadmed füüsikas"
 • Ingrid Maadvere "Windows Movie Maker"

jaanuaris inglise keel

 • Meeri Sild "Mis on podcasting?"
 • Ingrid Maadvere "Podomatic"
 • Meeri Sild "My Podcast"
 • Margit Timakov "Voicethread"

veebruaris ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus

 • Kristi Kasper "Kevadpäev Euroopas"
 • Ott Väli "Ajateljed - dipity"
 • Sirje Kautsaar "Ideekaardid - Text2Mindmap"
 • Ingrid Maadvere "Sotsiaalsed järjehoidjad - delicious.com"

märtsis eesti keel ja kirjandus

 • Inga Laidna "Ajaveebide kasutamine eesti keele ja kirjanduse tundides"
 • Tiia Niggulis "Google Docs kui ühiskirjutamise vahend"
 • Piret Joalaid "Puutetahvli võimalused eesti keele ja kirjanduse tundides"

aprillis vene, rootsi, soome ja prantsuse keel

 • Juta-Tiia Mägi "Spellic"
 • Helja Kirber "Wiki kui ühiskirjutusvahend"
 • Maibritt Kuuskmäe "Koomiksid - Pixton"

mais kunstiõpetus, tööõpetus, muusikaõpetus ja kehaline kasvatus

 • Eevi Vassil "Internet ja käsitöö"
 • Marju Liidja "Joonistamine arvutiga"
 • Jaanika Liiva "Arvuti ja kehaline kasvatus"
 • Ahti Pent "IT töö- ja tehnoloogiaõpetuses"
 • Tuuli Koitjärv "Noteflight muusikaõpetajale"

kolmapäev, 22. juuli 2009

Suvemõtted ImageChef'i abil

Vaatamata sellele, et on suvi ja puhkamine on kõige asjalikum tegevus, tuleb siiski ette vihmaseid päevi, kus võiks ka nina arvutisse pista ja miks mitte saata sõpradele ilusti kujundatud suvemõtteid. Tore vahend selleks on ImageChef http://www.imagechef.com/. Katsetage!