teisipäev, 25. märts 2008

IKT infotund - wikid 2

25. märtsil toimus Tiigrihüppe Sihtasutuses infotund, mis oli jätkuks 26. veebruaril toimunud infotunnile. Nimelt tekkis esimeses infotunnis osalenud õpetajatel idee katsetada wikisid kuu aega ja saada siis jälle kokku, et jagada mõtteid ning esitada küsimusi. Selle tarvis sai loodud wiki http://tiiger.wikispaces.com/.

Infotunnist pool kuluski muljete jagamisele. Iga keskkond on alguses võõras ja harjumatu, aga osa õpetajatest olid härjal sarvist haaranud ja wikidega lähemalt tegelenud. Kuu ajaga palju teha ei jõua, aga mõtteid oli juba tekkinud. Näiteks võib wikit kasutada õppematerjalide jagamiseks õpilastele. Üks õpetaja pakkus välja idee, et õpilased võiksid oma referaadid wikisse teha. Paber jääks kulutamata ja kõik oleks kohe avaldatud. Üles kerkis ka küsimus plagiaadist. Kuidas vältida mahakirjutamist või lauskopeerimist? Eks aeg näitab, aga kogemus ütleb, et kui kõik tööd on avaldatud, siis jälgivad õpilased ise pingsalt, et keegi nende pealt maha ei teeks. Lihtsa veebist kopeerimise vastu aitavad õpetaja võimalikult täpselt koostatud küsimused. Wikist saab teha ka päris toreda lingikogu endale või õpilastele, mida on kerge pidevalt täiendada ja mis ei ole seotud ainult ühe kindla arvutiga (nagu favourites). Peale arutelu vaatasime, kuidas sisestada (embed) koodidega wikisse videosid. Siit tekkis kohe ka idee koguda kokku näiteks sobivad origamivideod, mille järgi algklassilapsed voltida saaksid. Wikispaces lõpetuseks vaatsime, kuidas teha wikist varukoopia arvutisse, et loodu jääks alles, kui keskkond ühel päeval kaduma peaks.

Tunni lõpp kulus veel ühe wikikeskkonna uurimisele, milleks seekord oli Wetpaint wiki. Tegemist on võib-olla veidi keerulisema keskkonnaga, aga samas on õpetajal võimalik valida päris palju erinevaid kujundusi ning koostada keerulisemaid menüüsid. Juhendi Wetpaint wiki loomiseks ja kasutamiseks leiate Koolielust http://www.koolielu.ee/pages.php/03330103?txtid=7633.

teisipäev, 18. märts 2008

European Schoolnet'i projektid

Üle Euroopa on toimumas väga palju huvitavaid ja põnevaid projekte, millele Interneti kaudu ligi pääseb. Silma jäid European Schoolnet'i omad.
European Schoolnet http://www.eun.org/portal/index.htm on 1997. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab enda alla 28 Euroopa riigi haridusministeeriumid ja mille eesmärgis on edendada õppetööd üle Euroopa. Väga palju propageeritakse koostööd ja uute tehnloogiate kasutuselevõttu. Pidevalt toimuvad erinevad projektid ja konkursid.

European Schoolnet'i erinevad projektid:

Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

http://www.etwinning.net/ pakub Euroopa koolidele võimalust teha Interneti kaudu koostööd. Selleks on loodud portaal, kus on suhtlemis- ja töövahendid ning kuhu on koondatud andmed koostööst huvitatud koolide kohta. Töö teeb kergeks ja meeldivaks see, et puudub igasugune bürokraatlik asjaajamine, sest mängus ei ole raha. ETwinning on Eestis väga populaarne ja õpetajatele toimub palju erinevaid üritusi. Lähemalt saab eTwinningu tegemistest lugeda http://www.htk.tlu.ee/etwinning/uldine ja http://www.sopruskoolid.blogspot.com/.


Xplora
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/ on orienteeritud loodusteadustele (science). Portaalist on võimalik lugeda inglise, prantsuse või saksa keeles uudiseid, saada juhiseid õpetamiseks või kasutada andmebaasi, et leida erinevaid õppematerjale. Tundub, et väga aktiivselt praegu tegevus ei käi.

Xperimania
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm toetub küsimisel põhinevale reaalainete õpetamise mudelile. Projekti eesmärgiks on aidata põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel (vanuses 10-20 aastat) ning nende õpetajatel mõista petrokeemiatoodete laia kasutuspinda.
7. aprillil 2008 lõppeb teaduseksperimentide võistlus, kus auhindadeks on meediaplayer ja reis Büsselisse. Rohkem infot saab:

Insight
http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/index.htm on portaal, mis uurib uusi tehnoloogiaid ja haridust.

My Europe
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home.htm projekt tegeleb Euroopa kodanikukasvatusega ning selle projektiga on ühinenud üle 8000 kooli üle Euroopa. Õpilased saavad kasutada erinevaid veebipõhiseid tegevusi, et paremini tundma õppida Euroopat. Kooli registreerimisel on võimalik leida endale ka koostööks partnerit.
Insafe
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/index.htm portaalis saab infot Internetiturvalisuse kohta.

50 years together in diversity
http://www.50years.eun.org/ww/en/pub/50years/homepage.htm oli võistlus, mis tänaseks on küll läbi, aga materjalidega tutvumine on siiski huvitav. Üks mäng on seal ka eesti keeles http://www.50years.eun.org/ww/en/pub/50years/ressources/games.htm

The Development Youth Prize
http://www.dyp2007.org/ww/en/pub/dyp2007/homepage.htm on 16-18aastaste õpilaste võistlus, mis võimaldab võitjatel sõita koos õpetajaga Aafrikasse. Võistlustöö koosneb lühikesest esseest (100 tähemärki) ja plakatist või multimeedia esitlusest, mille teema on kas kliimamuutused, vesi ja energia või säästlik turism. Võistlus lõppeb 31. märtsil 2008.

FuturEnergia
http://www.futurenergia.org/ww/en/pub/futurenergia2007/homepage.htm programm õpetab õpilasi paremini mõistma energia kasutamist. 27. aprill 2008 lõppevad kolm konkurssi koolidele "Looge FuturEnergia kangelane", "FuturEnergia kangelase seiklused" ja "Tahad kangelane olla?" Konkursi tingimustega saab tutvuda:
http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia2007/competitions.htm

Kevadpäev Euroopas 2008
http://www.springday2008.net/ww/en/pub/spring2008/homepage.htm on igaaastane sündmus, mis võimaldab koolidel kevadel tegeleda Euroopa teemadega. Toimuvad nii üleeuroopalised kui eestisised võistlused. Infot võistluste kohta saate kodulehelt.

teisipäev, 11. märts 2008

Kui õpilane üllatab õpetajat

Aeg-ajalt paluvad õpetajad oma õpilastel teha esitlusi erinevatel teemadel. Tavaliselt sünnib selle tulemusel hulk veidi paremaid ja veidi halvemaid esitlusi, kuid võib juhtuda, et tulemuseks on hoopis midagi muud. Sattusin ühes bioloogiatunnis, mis toimus arvutiklassis, vaatama esitlust, mis üllatas nii õpetajat kui õpilasi. Uku-Tanel Laast 9. klassist oli väga omapäraselt lähenenud meeleelundite teemale. Nimelt oli ta iga meeleelundi kohta kirjutanud laulu ja teinud video. Tulemuseks on vahva ja humoorikas lugu, mille ma Uku loal ka TeacherTube'i üles riputasin.

Vaadake ja nautige!


esmaspäev, 10. märts 2008

IKT infotund - esitlused õppetöös

Esitlused on väga levinud koolis ja päris paljud õpetajad kasutavad neid oma igapäevatöös. Enamasti tehakse esitlusi programmiga MS PowerPoint. Infotunnis tuleb juttu sellest, mida peaks esitluse tegemisel arvestama ja millistes veebikeskkondadesse on võimalik esitlusi importida või millistes on võimalik neid lausa luua. Lähemalt õpitakse kasutama SlideShare'i ja ZOHO Show keskkonda.


Peale esitluse vaatamist leiate Koolielust töölehed, mille abil SlideShare'i ja ZOHO keskkonda katsetada.

http://www.koolielu.ee/pages.php/03330101?txtid=7621

http://www.koolielu.ee/pages.php/03330101?txtid=7622laupäev, 8. märts 2008

9 uut vahendit ühe õhtuga

Pidevalt on juurde tulemas uusi Web2.0 tööriistu ja sellel kõigel silma peal hoida on suhteliselt raske. Otsustasin ühe õhtu sellele kulutada, et veebis veidi ringi surfata ja midagi põnevat leida. Ühe õhtuga muidugi vahendit lõpuni ära ei katseta, aga mingi pilt on võimalik siiski saada. Mida ma siis leidsin?

Eyespot http://eyespot.com/
Väga mõnus keskkond, mis võimaldab üles laadida pilte, videosid ja helisid ning neid siis kokku miksida. Kasutada võib nii enda kui teiste loodud materjale. Videosid on võimalik ka kärpida ja piltidele saab lisada igasuguseid efekte. Meelde tuli MovieMaker, aga kõik oli veel lihtsam. Lisaks on võimalik lõpptulemus koodi abil embedida (sisestada) erinevatesse keskkondadesse.

Vawkr http://vawkr.com/
Videovestlusruumi loomise võimalus, mida mul aga paraku ei õnnestunud täies mahus katsetada, sest veebikaamera keeldus töötamast. Toredaks tegi aga keskkonna see, et jällegi on võimalik valmis vestlusruumi embedida erinevatesse keskkondadesse.

Radionomy http://www.radionomy.com/en
Kui kõik toimiks nagu lubatakse, siis peaks saama teha endale isikliku raadiojaama, kuhu saab lisada ka enda loomingut. Registreerusin küll kasutajaks, aga meili, mis lubaks mul toimetama hakata, pole veel saabunud.

WebCanvas http://webcanvas.com/
Ühisjoonistusvahendeid on päris palju tekkinud. Siin on jälle üks, mis sisaldab päris palju vahendeid ja võimalust pilte üles laadida.

Fix My Movie http://www.fixmymovie.com/
Selle keskkonna uurimine võttis kõige rohkem aega, sest lisaks veel ühele videode jagamise keskkonnale oli võimalik ka parandada telefoni, fotoaparaadi või veebikaameraga tehtud filmi. Laadisin ühe fotokaga tehtud filmi üles ja peale väikest ootamist sain parandatud filmi alla laadida ja vahe oli tõesti märgatav.

Qollage http://qollage.com/
Lohista ja paiguta keskkondi on ka veebi aina juurde tulemas ja Qollage on just üks selliseid, mis võimaldab edukalt teha digitaalseid kollaaže. Kirjas on, et saab lisada fotosid, videosid, teksti, heli ja maakaarte. Katsetasin piltide, video ja tekstiga. Piltidega oli kõik korras, aga videod millegipärast ei avanenud ja teksti ei saanud lisada ä, ö, ü ja õ tähte. Kollaaže saab jagada saates meilile lingi.

Pic resize http://gui.picresize.com/picresize2/
Piltide töötlemiseks ei ole enam vajagi eraldi programmi arvutisse laadida. Pisitööd on võimalik ära teha ka veebis. See keskkond ei nõua isegi mitte registreerimist. Lisaks lihtsale redigeerimisele on võimalik lisada ka igasugu efekte. Pilti saab hiljem salvestada jpg, gif või png formaadis.

RedZee http://www.redzee.com/
Tõeline puhkus väsinud silmadele. Nimelt on tegemist visuaalse otsingumootoriga, mis otsingusõna peale ei too mitte lehekülgede linke välja vaid eelvaatepildid.

Draw Greetings http://www.drawgreetings.com/
Viimasena jäi silma kaardi joonistamise võimalus. Kõigepealt tuleb joonistada kaart, siis lisada sõnum ja lõpuks ära saata. Kindlasti on tulemus isikupärasem võrreldes tavapäraste e-kaartidega.

esmaspäev, 3. märts 2008

Origami - armastan, ei armasta

Igal algklassiõpetajal on tulnud aeg-ajalt tegemist teha voltimisega ja reeglina jagunevad siin õpetajad kaheks. Pooled armastavad voltimist ja õpetavad seda heal meelel ja pooled püüavad seda teemat vältida ja leida tööõpetusetundideks teisi tegevusi. Voltimise ehk origami kohta on antud välja küll hulk raamatuid, aga õpetaja jaoks see tööd kergemaks ei muuda. Ideid ja jooniseid raamatud muidugi annavad, aga ikka tuleb kas ise kogu tegevuskäik pähe õppida või lapsed jooniseid lugema õpetada. Et asja mängulisemaks teha on välja mõeldud igasuguseid nippe ja isegi origamimuinasjutte.

Olgu õpetaja origamifänn või mitte, voltimist on klassis raske õpetada - lapsi on palju, kõik on erineva tempoga, ruumiline mõtlemine on väga erinev jne. Siin tuleb nüüd appi Internet, mis lahendab enamiku probleemidest. Nimelt võib veebist leida päris palju videosid voltimise kohta, kus samm-sammuliselt asi selgeks tehakse. Tutvustasin kahele origamit mittearmastavale õpetajale neid võimalusi ja praeguseks on saanud voltmisest peaaegu nende hobi.

Kuidas need voltmistunnid siis arvutiklassis välja näevad? Kõigepealt otsib õpetaja sobivad videod välja ja tuleb siis õpilastega arvutiklassi. Olenevalt arvutite arvust on õpilased kas paarikaupa või üksi arvuti taga ja voldivad video järgi, igaüks oma tempos ja nii mitu korda videot vaadates kui vaja. Tulemused on väga head. Kiiremad jõuavad mitu asja voltida ja õpetajale jääb ainult abistaja roll.

Origamivideosid on võimalik leida näiteks youtube'ist lüües sisse märksõna "origami". Üks väga tore lehekülg on ka http://pem.org/origami/

Lõpetuseks aga üks origamimuinasjutt rääkivast rebasest.