pühapäev, 14. oktoober 2012

laupäev, 6. oktoober 2012

Uurimistöö gümnaasiumis

Uue riikliku õppekava järgi peavad õpilased gümnaasiumis tegema uurimistöö. Õpetajate jaoks tähendab see seda, et neis saavad juhendajad. Kerge see ei ole, sest uurimistöödega üldhariduskool igapäevaselt ei tegele ning õpetaja enda kogemus jääb juba aastate taha, siis kui ta ise ülikoolis oma tööd kirjutas. Kuna töötan ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloogina, siis olen loonud hulga toetavaid materjale õpilastele ja õpetajatele. Mul oleks hea meel, kui neist oleks kasu ka teistel Eesti koolidel.

Selleks, et uurimistööd alustada, on vaja leida sobiv teema, juhendaja, uurimisküsimused jne. Järgnev dokument on lühikokkuvõte sellest, millele on vaja enne tegutsema hakkamist mõelda.
Uurimistöö alustaminehttp://www.scribd.com/doc/109170580/Uurimistoo-alustamine
K. Uibo "Eesmärk, uurimisküsimus, hüpotees"
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/15086/index.html

Kui plaan on olemas, on vaja uurima hakata. Alguses on hea uurida, mis juba varem tehtud on. Selle tarvis tegin kevadel oma blogisse postituse. Lisan lingi siia ka.
Info otsimine Internetisthttp://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2012/02/uurimistooks-vajaliku-info-otsimine.html

Teooriale järgneb tavaliselt praktika, mis tähendab seda, et õpilased uurivad ise midagi. Neil tuleb aga otsustada, keda ja kui palju uurida (valim) ja kuidas uurida (andmekogumismeetodid).

Üldkogum ja valimhttp://youtu.be/tPCzkNX9sXw
Andmekogumismeetodite kohta on olemas:


Andmed kogutud, on aeg hakata neid analüüsima. Andmeanalüüs on tavaõpetaja jaoks suhteliselt keeruline ja seetõttu jäädakse ka juhendades hätta. Üritasin selle keerulise teema võimalikult lihtsalt kokku võtta ja tegin juhendid ka MS Excel 2010 kasutamise kohta.


Mis on andmeanalüüshttp://youtu.be/BzKg3RyWfmU
Kuidas korrastada andmetabelit (MS Excel 2010): http://youtu.be/HNEaBBQGCK4
Arvnäitajad (MS Excel 2010): http://youtu.be/99zJCqujBsM
Diagrammid (MS Excel 2010): http://youtu.be/nPy2QJMDIkY
Sagedustabelid (MS Excel 2010): http://youtu.be/aGGk99FuY3o

Järgneb kirjutamine. Töö koosneb tavapäraselt tiitellehest, sisukorrast, sissejuhatusest, sisust peatükkidena (algab teoreetilise ülevaatega), kokkuvõttest, kasutatud kirjandusest ja lisadest.

Sissejuhatus peab vastama küsimustele:

•          Miks ma selle teema valisin?
•          Mis on töö eesmärk?
•          Milline oli hüpotees?
•          Kuidas on töö üles ehitatud?
•          Mis metoodikat on kasutatud andmete kogumisel?
•          Milliseid allikaid kasutati?

Töö põhiosa liigendatakse peatükkideks ja/või alapeatükkideks.

Kokkuvõttes peab olema:

•          Töö peamised tulemused, järeldused, hinnangud.
•          Võimalus teema  edasiarendamiseks.
•          Kokkuvõttes ei viidata kirjandusallikatele.
•          Kokkuvõttes ei tooda välja midagi uut ja ei keskenduta detailidele.


Vormistamise juhendisse on lisatud videod, kuidas vormistada MS Word 2010 abil.
Vormistaminehttps://docs.google.com/document/d/1PR4vQmopHSv4mKWMmp6uWJxVlgTfQFYG__gs-oW4VLU/edit