teisipäev, 3. jaanuar 2012

Haridustehnoloogiline nõustamine

Haridustehnoloog puutub oma töös kokku väga palju nõustamisega. Nõustamine võib olla aga väga erinev. Järgnevalt 8 erinevat nõustamise viisi:

1.Grupikoolitus arvutiklassis
Grupikoolitused ongi kõige tavapärasem viis õpetajaid suurel hulgal nõustada. Selleks peab alustuseks leidma teema, mis huvitab paljusid õpetajaid ning siis ühise aja koolituseks. Grupikoolituse puhul on hea ette valmistada ka materjalid, mida õpetajad koolituse käigus või hiljem kasutada saaksid. Siis on suurem tõenäosus, et nad õpitut kasutama hakkavad ning üritavad hiljem iseseisvalt hakkama saada. Grupikoolituse plussiks on see, et korraga saab koolitada ära palju õpetajaid ning õpetajad toetavad üksteist koolitusel. Miinuseks on see, et tase on enamasti erinev ja seega peab arvestama, et on lisamaterjale edasijõudnutele ja aega nõrgemaid järgi aidata. Viimasel ajal olengi ma valmistanud spetsiaalselt midagi ette edasijõudnud õpetajatele. Näiteks võib neid suunata Koolielu töövahendite http://koolielu.ee/pg/tools/index juurde mõnda koolitusega seotud vahendit uurima.

2. Ekspertide kaasamine
Kui väga üks haridustehnoloog ka ei üritaks, ei ole võimalik ise kõike osata. Ikka tuleb ette, et on teemasid, mida õpetajatele õpetada ei suudeta. Hea näide on näiteks matemaatika, mis on tuttav vast ainult selle ainega kursis olevatele õpetajatele. Sellises olukorras on hea leida spetsialist, kes tuleb õpetajaid koolitama. Hea on see, kui haridustehnoloog siis ka ise koolitusel osaleb aidatest õpetajaid IKT vallas ning innustades koolitajat.

3. Individuaalkonsultatsioon
Individuaalkonsultatsioon meeldib õpetajatele tavaliselt kõige rohkem, sest siis tegeleb haridustehnoloog ainult temaga ja lähtub tema tempost ja võimetest. Samas on see üks aeganõudvamaid asju ja võib juhtuda, et üks tööpäev koosnebki ainult individuaalkonsultatsioonidest. Et asi üle pea ei kasvaks, tasub kindlasti leppida õpetajatega kokku konsultatsiooniaeg. Kui õpetaja tuleb nõu küsima kiirel hetkel, või ausalt öelda, et praegu ma aidata ei saa, aga ma olen valmis leppima kokku konsultatsiooniks sobivat aja. Individuaalkonsultatsioonil on ka suured plussid. Nimelt tuleb õpetaja ise kohale ja tahab asju selgeks saada.

4. E-maili teel nõustamine
Tegemist on lihtsa võttega, mis võimaldab kiirelt õpetajaid asjaga kursis hoida. Kui haridustehnoloog leiab mõne lingi, mis võiks huvitada mõnda aineõpetajat, tasukse see talle kindlasti saata väikese kommentaariga, mida sellega teha saab. Minu jaoks on sellise nõustamise puhul natuke küsitav, et kas õpetajad kiirel ajal suudavad enda jaoks sealt midagi avastada. Samas on olnud alati paar õpetajat, kes sellisel viisil abi saavad ja pärast tänavad. E-maili teel nõustamise alla saab lugeda ka igasugused õpetajate IKTalased küsimused, millele haridustehnoloog vastab.

5. Näidistunnid/materjalid
Nõustada võib ka andes näidistunde või valmistades ette materjale. Enamasti on haridustehnoloog ka mõne aine õpetaja ning miks mitte teha õpetajatele ettepanek viia läbi nende eest tund arvutiklassis. See annab õpetajale julgust hiljem ise arvutiklassi proovima tulla. Võib ka õpetajaga kokku leppida, et IKTga seotud asjadest räägib haridustehnoloog ja ainega seotud asjadest aineõpetaja.

6. Õpilaste nõustamine
Tegelikult toimub koolis ju kõik õpilaste pärast ning haridustehnoloogki peaks nende jaoks kättesaadav olema. Õpetajad võiksid teada, et vajadusel saavad nad õpilase saata nõu küsima ning vabal ajal arvutiklassis võib haridustehnoloog ju ise mõne õpilase juurde astuda, et soovitusi anda.

7. Järjepidev nõustamine
Tegemist ei ole küll päriselt ühe nõustamise liigiga, kuid kuna tegemist on väga olulise punktiga, siis panin selle ka kirja. Mõni tegemine tahab vaikselt tagant torkimist ja pidevat meelde tuletamist. Ainult järjepideva nõustamisega on võimalik suuri asju ära teha.

8. Organisatsiooniväline nõustamine
On selline ütlemine "Seisus kohustab". Kui midagi hästi ja südamega teha, siis ühel hetkel tahavad päris paljud kuulda, mida koolis tehakse. Oma kogemuse jagamine välja on ka tegelikult nõustamine, kuigi see ei puuduta oma kooli õpetajaid. Seega peab haridustehnoloog olema valmis oma kooli esindama ja oma tegemistest rääkima.