neljapäev, 27. detsember 2012

iTEC 4. tsükkel "Loo jutustamine"

4. tsükli üheks õpistsenaariumiks on "Loo jutustamine". Lugude rääkimine on olnud ajast-aega üheks põnevaks tegevuseks. Tehnoloogia võimaldab seda tegevust täiendada, tehes näiteks video. Videote tegemine on õpilaste jaoks väga põnev ja motiveeriv.  Otsustasin seda katsetada 5. klassi inglise keele tunnis. Õpilugu koosneb järgnevatest osadest:

Unista (dream)
Selles osas selgitasin õpilastele, et me hakkame tegema videolugu inglise keele grammatikast. Video on midagi, mille abil on väga tore õppida. Õpilastele see idee väga meeldis ja hakkasime kohe tööle. TeamUpi abil jagasin õpilased kolme rühma ja iga rühm sai  oma teema: kestev olevik, lihtolevik ja lihtminevik. Ütlesin ka, et tahan videoid näidata pralleelklassile, et nemad hindaks. Tunni lõpus panid kirja oma ootused eesolevale tegevusele. Enamus tahtsid kohe tegutsema hakata. Hirmutas ainult natuke paralleelklassi hindamine.

Uuri (explore)
Järgmisena lõime GoogleDocs'i dokumendid, et koos tööle hakata. Iga rühm lõi ühe dokumendi ja korjas sinna Youtubest oma teemaga seoses olevaid videoid, et saada inspiratsiooni. Kuna see klass on vähe käinud arvutiklassis, siis vajasid nad tehnilist abi: kuidas tegutseda Google Docsis ja kuidas lisada linke.

Kaardista (map)
Edasi peaks looma ideekaardid. Meie jätsime selle etapi vahele ja hakkasime kohe stsenaariumit kirjutama. Võimalus oleks olnud teha ka story-boardi, aga see võtaks rohkem aega. Stsenaariumi kirjutamine jäi kodutööks ja iga rühm sai sellega hästi hakkama. Mina jälgisin protsessi läbi GoogleDocsi. Järgmises tunnis tutvustasid õpilased oma stsenaariumit kaasõpilastele ning said neil tagasisidet, mida teha paremini. Tagasiside põhjal täiendati natuke stsenaariumeid, aga mitte palju.

Tee (make)
Selles etapis peab tegema filmi. Selleks tutvustasin õpilastele alustuseks oma ühte artiklit: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2012/05/kuidas-teha-filmi.html. Sealt said nad aimu, millist riistvara on vaja ja kuidas toimub filmimine. Samuti seda, kust saada helifaile. Alles nüüd jagasime ka ära rollid rühmades: režissöör, operaator, näitlejad, helitehnik, monteerija, kunstnik. Õpilased olid väga elevil ja leppisid kokku filmimise aegu. Filmimiseks jäi neil üks nädal. Lubasin neil kasutada ükskõik missuguseid tehnilisi vahendeid. Koolist laenati ainult ühte iPADi. Filmimisele kutsuti ka teisest grupist õpilasi. Nädala keskel uurisin ka rühmadelt kuidas neil läheb. Nad andsid tagasisidet ja rääkisid, mida nad teinud on. Probleeme neil polnud. Üks rühm filmis koolis ja teised väljaspool kooli. Väikeseks probleemiks oli see, et vara läks pimedaks ja siis oli raske filmida. Kõik grupid jõudsid filmimisega õigel ajal valmis, aga probleeme oli selles tunnis, kus hakkasime monteerima. Ühes rühmas oli üks õpilane juba filmi valmis teinud, sest see tundus talle nii põnev. Üks rühm võttis kaasa kaamera sees filmi ja selle arvutisse saamine võttis aega. Kolmas rühm oli võtnud mälupulgal kaasa Movie Maker'i faili, kus puudusid filmilõigud. Sarnaste probleemidega olen ka varem kokku puutunud ja selleks et seda ei juhtuks, peaks juba enne monteerimistundi filmid arvutisse saama ja mõtlema välja ka lisaülesanded neile, kes mingil põhjusel filmiga tegeleda ei saa. Tunnis film valmis ei saanud ja iga rühm pidi leidma aja, millal nad oma filmi valmis teevad. Ühe rühma kaks liiget käisid peale tunde filmi tegemas, teised tegid kodus. Õpilased jälgisid päris täpselt oma rolle rühmas ja esimest korda iTEC projektis jäin ma rühmaliikmete tööjaotuse ja tööga rahule.

Küsi ja tee koostööd (ask and collaborate)
Näidisloos näitab üks õpilane filmitud klippe oma emale, kes töötab televisioonis ning see ema kutsub lapsed televisiooni külla. Üheks võimaluseks kasutada ka iTEC spetsialistide võrgustikku, et saada tagasisidet. Minul jäi spetsialist kohale kutsumata, sest veerandi lõpp oli käes ja kõigil kiire.

Näita (show)
Kui film valmis, siis peaks seda ka kellelegi näitama. Näidisloos lisatakse video iTEC Facebook'i gruppi. Kuna tegemist oli eelpiloodiga ja õpilased ei tahtnud videoid avalikult esitada, siis jäid videod Facebookis avaldamata. Rühmad tõid videod mulle mälupulgal ja kõigepealt näitasid neid oma klassile. Järgmises tunnis näitasin videoid paralleelklassile ja nad andsid tagasisidet: midagi positiivset ja parandusettepanekuid. Videote vaatamine meeldis õpilastele väga ja ettepanekud olid konstruktiivsed. Kõik kommentaarid kirjutasin üles ja edastasin autoritele. Kõige lõpus küsisin õpilaste arvamust kogu õpiloole. Nende arvamus oli selline: võttis aega, raske, tore, keeruline, lõbus, jube lahe, võiks veel teha, lihtne.

Õpetajana pean tõdema, et iga korraga läheb iTEC õpilugude rakendamine aina lihtsamaks. On asju, mis läbi tsüklite korduvad ja seega oskused kinnistuvad. Panin tähele, et oli automaatselt sisse toonud 3. tsükli disainisessiooni stsenaariumite loomise ajal. Suureks küsimuseks ja murekohaks on minu jaoks ikka veel õpilaste tagasiside. Selge on see, TeamUp selleks ei sobi. Helifaili loomine on olnud seal liiga keeruline. Rühmatöö korraldamine on iga korraga läinud sujuvamalt ja üheks märksõnaks on kindlasti rollide jaotus. Kokkuvõttes võib öelda, et 4. tsükli õpilugu meeldis nii õpilastele kui ka õpetajale.


Kommentaare ei ole: