kolmapäev, 15. aprill 2009

Kuidas õpivad 140 õpilast Gustav Adolfi Gümnaasiumis

Viisin sel kevadel Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste seas läbi küsitluse, et uurida õppimist ja arvuti kasutamist. Küsitluses osales 140 õpilast (32 algkoolist, 85 põhikoolist, 23 gümnaasiumist). Võib öelda, et arvuti ja internetiühendus on tänapäeval peaaegu igas kodus. Ainult 3 õpilasel ei olnud arvutit ja internetiühendust.
Uurisin, millised on õpilaste lemmikveebilehed. Algklassides eelistasid õpilased kõige enam mängudega seotud lehekülgi ja võib öelda, et ka kooliga seotud lehekülgi mainiti päris palju. Märksõnapilves on kooliga seotud lehed sinised.Põhikooliõpilaste lemmikud olid erinevad suhtluskeskkonnad ja ka youtube'i mainisid paljud.

Gümnaasiumiõpilased nimetasid kõige enam kesskondi, mis on seotud uudiste hankimisega ja muidugi oli väga oluline ka suhtluskeskkond orkut.

Veel küsisin, et kas õpilastel on kodus õppides arvuti lahti. Algklassiõpilastel on arvuti enamasti kinni, aga põhikoolis ja keskkoolis on pilt vastupidine.

Väga huvitavad olid minu jaoks vastused küsimusele, kuidas sulle meeldib õppida. Tuleb välja, et kõige rohkem meeldib õppida arvuti abil, kodus ja muusika saatel. Tõsi küll algklassiõpilased eelistavad õppida vaikuses.

Üheks küsimuseks oli ka see, et mis oli viimane eluks vajalik asi, mida õpilased koolis õppisid. Hiljem küsisin veel tuttavatelt täiskasvanutelt, et kas neil on neid asju elus vaja läinud. Sulgudes on antud mitmel täiskasvanul on vaja läinud ja mitmel ei ole.

 • Kirjatähtede kirjutamine (11 jah, 0 ei)
 • Arvutamine 1000 piires (11 jah, 0 ei)
 • Enda kaitsmine kommionude eest (5 jah, 6 ei)
 • Jalgrattaga ei tohi sõita üle vöötraja (7 jah, 4 ei)
 • Protsentide arvutamine (10 jah, 1 ei)
 • Mida teha, kui sind hammustab rästik (4 jah, 7 ei)
 • Kui vesinik seguneb õhuhapnikuga, siis toimub plahvatus (4 jah, 7 ei)
 • Esimene Maailmasõda sai alguse Inglise ja Saksamaa laevastiku suuruse probleemidest (0 jah, 11 ei)
 • Ruutjuur (5 jah, 6 ei)
 • Kuidas öelda vene keeles "vaatamisväärsus" (8 jah, 3 ei)
 • Söögitegemine (10 jah, 1 ei)
 • Nafta kasutusalad (5 jah, 6 ei)
 • Inglise keeles Past Simple (4 jah, 7 ei)
 • Bruto- ja netopalga arvutamine (9 jah, 3 ei)
 • Vanalinna ajalugu (9 jah, 3 ei)

Viimane küsimus puudutas kooli ja õppimist 20 aasta pärast. Enamus õpilasi arvas, et väga olulisele kohale tõuseb arvuti ja tehnoloogia. Mõned arvasid, et palju ei muutu ja enamus asju jääb samaks. Põhikoolist kartsid kaks õpilast kliimakatastroofi. Algkoolist arvasid mõned, et õppimine läheb kergemaks. Seevastu keskkooliõpilased lootsid, et õppimine läheb kergemaks ja lähtutakse rohkem õpilasest.

1 kommentaar:

Siret ütles ...

Väga huvitavad tulemused ja lahe lugemine :)