teisipäev, 20. august 2013

Parim sähvik ehk küsimuskaart ehk sõnakaart ehk flashcard

Ma ei teagi kohe, kuidas alustada, sest ma tahan rääkida asjast, millel head ja ühest eestikeelset nime ei ole. Inglise keeles on asja nimi flashcards, aga eesti keeles on võimalusi palju. Õigekeelsusõnaraamat pakub sähvik, netis on leida ka küsimusekaart või sõnakaart. Mulle täitsa meeldis sähvik, seega järgnevalt nimetan flashcard'e sähvikuteks. Sähvikud on õppimise seisukohast väga olulised asjad. Eriti olulised on need võõrkeelte õppimises, kus on vaja hulk sõnu pähe õppida. Samas ei ole mingi probleem kasutada neid ka teistes ainetes mõistete, valemite, aastaarvude jne õppimiseks. Milline võiks olla aga kõige parem keskkond sähvikute tegemiseks? Järgnevalt katsetan erinevaid ning hindand järgmiste kriteeriumite järgi.

1. Saab kasutada ka mobiilses seades, on olemas app (1 punkt)
2. Saab arvutisse alla laadida või välja printida (2 punkti)
3. Saab jagada (1 punkt)
4. Saab luua klasse või gruppe (1 punkt)
5. Saab teha teste (2 punkti)
6. Saab sisestada html teksti (erinevaid keemia ja matemaatika valemeid) (1 punkt)
7. Saab lisada meediat (2 punkti)
8. Lisapunktid (2 punkti)

Fauxflash (0+0+0+0+0+0+2+0=2 punkti)
https://www.fauxflash.com/
Lihtne keskkond, mis sarnaneb väga paberist sähvikutele. On olemas erinevad kategooriad õppeainete kaupa ja kõik loodud kaardid on avalikud. Eelvaates näitab alaindeksit, kuid kaarte avades on näha kood. Pilte lisada saab. Ei saa märkida, mida teadsin ja mida mitte.

Cramberry (1+0+1+0+0+1+0+0=3 punkti)
https://cramberry.net/
Suhteliselt lihtne keskkond, millel on olemas ka Apple app. Paraku saab tasuta õppida 30 sõna päevas ja csv faili tulemustest ei saa. 14 päeva saab katsetada ka tasulist kontot. Kaarte luues saab määrata, kas kõik näevad kaarte ja saavad neid muuta. Kaarte saab ka csv failina importida, eraldades termini ja definitsiooni komaga. Keskkond tunneb HTML koodi ning lubab sisestada pilte. Õige vastus on võimalik sisse trükkida või vaadata, kas oli õige.

Muchobeets (1+0+0+0+0+1+1+0=3 punkti)
http://muchobeets.com/
Olemas app nii Androidile kui ka Applele. Saab luua kolme liiki kaarte: pikem tekst, terminid või pildid. Õppimine on veidi ebamugav, sest ei too ise kaarte ette. Pean valima kaardi, mida õpin.
Kolme liiki: pikem tekst, terminid, pildid. Õppimine veidi ebamugav. Valin ise kaardi, mida õpin. Ei too kaarte ette.

Cram (0+1+0+0+1+0+1+1=4 punkti)
http://www.cram.com/
Keskkond toetab erinevate appide tegemist. Kaartidele saab lisada pilte arvutist või veebist ning neid siis pdf kujul välja printida. Samuti saab jagada e-maili teel. HTML koodi ära ei tundnud. Huvitav on kaardile kolmanda külje lisamise võimalus. Klasse paraku luua ei saa, kuid saab teha teste, kus vastus tuleb kirjutada. Lisapunkt tuli selle eest, et kaarte on võimalik ka kloonida ning keskkond on lihtne ja sõbralik.

Study Stack (0+1+0+0+1+1+0+1=4 punkti)
http://www.studystack.com/
Kaartidel on ilus kujundus ja neid saab välja printida. On võimalik sisestada ka HTML koodi, kuid meediat lisada ei saa. Klasse luua ei saa. Lisapunkt tuli selle eest, on olemas palju mänge, mida õppimiseks kasutada.

Ediscio (0+1+1+0+0+1+2+1=6 punkti)
http://www.ediscio.com/
Tasuta saab luua kuni 5 komplekti kuni 200 kaardiga. Tasulise kontoga on võimalik kasutada ka mobiilset õppimist. Kaartidele saab lisada pilti, MP3 faili, Google Maps kaarti ja Latex abil valemeid. Selle eest tuli ka lisapunkt. On võimalik määrata, kes näeb kaarte ja kes saab toimetada. Kaarte saab välja printida.

Funnelbrain (0+0+1+1+1+1+1+1=6 punkti)
http://www.funnelbrain.com/
Eraldi appi telefonile ei ole. Kaartidele saab ka lisada meediat ning HTML koodi. Võimalik on luua gruppe ja teha test. Testide tegemine ei ole aga seotud loodud kaartidega. Alguses oli veidi keeruline ja kohe ei olnud aru saada, kust alustada. Kaardile saab lisada ka kolmanda külje ning selle eest tuli lisapunkt.

Quizlet 1+1+1+1+2+0+1+1=7 punkti)
http://quizlet.com/
Keskkond, mida ma keeleõppes olen palju kasutanud. On olemas eraldi apid mobiilsetele seadmetele. Paraku ei tundnud keskkond ära HTML koodi ning pilte sai laadida ainult veebist. Klasse luua saab ning lisapunkt tuli selle eest, et on palju erinevaid mänge.

Flashcard Machine (1+2+1+0+1+1+1+2+1=10 punkti) palju võimalusi
http://www.flashcardmachine.com/
Olemas app Androidile, Applele ja Kindlele. Väga palju erinevaid võimalusi kaartide loomiseks ja nende õppimiseks. Arvutisse saab laadida kaarte txt kujul. Kaarte saab teha privaatseks ja jagada lingiga. On võimalik panna kaartidele lipukesi juurde ning siis õppimisel neid näiteks välistada. Test on valikvastustega. Hulk igasuguseid erinevaid seadeid, mis andsid keskkonnale lisapunkti..

StudyBlue (1+1+1+1+2+1+2+2=11 punkti)
http://www.studyblue.com/
StudyBlue keskkonda olen ma kasutanud õpilastega mobiilsetes seadetes, sest on olemas app nii Androidile kui ka Applele. Kaardile saab lisada pilti ja audiot nii arvutist kui ka veebist. Kaarte saab välja printida ning xls failina arvutisse laadida. Lisaks saab teha teste: mitmikvalik, jah/ei, vastuse sisestamine. Õpetaja saab luua klasse ning jälgida õpilaste tulemusi, selle  eest tuli üks lisapunkt. Lisaks kaartidele saab klassi kausta panna ka teisi materjale oma arvutist, selle eest tuli teine lisapunkt.

Kommentaare ei ole: