esmaspäev, 7. juuli 2008

Creative Commons'i litsentsid

Õpetajad kasutavad tundides lisaks õpikutele ja töövihikutele ka palju lisamaterjale. Kõige lihtsam on neid leida Internetist. Eesti Autoriõiguse seadus lubab teoseid refereerida ja tsiteerida motiveeritud mahus teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel, kui autorile on korrektselt viidatud. Tihti tekib õpetajal aga soov teost veidi kohandada ja õpilaste jaoks veebis levitada, kuid selleks oleks vaja küsida autorilt nõusolekut, mis on aeganõudev ning jääb tihti tegemata. Samas ei ole paljudel autoritel midagi selle vastu, et nende teoseid vabalt kasutataks ning levitataks. Selliste probleemide puhul tulevad appi avatus sisulitsentsid, mida on loodud päris palju. Õpetaja jaoks kõige lihtsam ning arusaadavam on Creative Commons (http://creativecommons.galerii.ee/, http://creativecommons.org/), millele pandi alus 2001. aastal. Creative Commonsi litsentse kasutades saab teose autor ise otsustada, kui palju ta endale õigusi jätab ja kui paljudest loobub.

Creative Commonsi litsentside loomisel kasutatakse järgnevaid märke:

Attribution. Peab ära tooma töö originaalse autori. Teistel on lubatud kopeerida, levitada ja esitada töid autori lubatud viisil.


Noncommercial. Teost ja sellest tuletatud töid tohib kopeerida, levitada ja esitada mitteärilistel eesmärkidel.


No derivative Works. Teost on lubatud kopeerida, levitada ja esitada ainult sõna-sõnalt. Ei ole lubatud muuta.


Share Alike (jaga samadel tingimustel). Kui muudad, modifitseerid või kasutad oma töös, siis pead levitama samadel tingimustel, kui need, millega teos jagati.


Creative Commons'il on 6 litsentsitüüpi:

Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd)
Kõige rangem litsents. Teost võib alla laadida ja jagada, aga autorile tuleb viidata ning teost ei tohi kuidagi muuta.

Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa)
Litsents lubab teost alla laadida, muuta ja kohendada. Autorile tuleb viidata ning modifitseeritud tööd tuleb jagada sama litsentsi alusel. Tiigrihüppe SA konkursitööd on enamasti avaldatud selle litsentsiga.

Attribution Non-commercial (by-nc)
Teost võib muuta ja kasutada oma töös. Muudetud töös peab viitama autorile ning seda ei tohi jagada ärilistel eesmärkidel. Jagama modifitseeritud tööd ei pea samadel tingimustel.

Attribution Non Derivatives (by-nd)
Teost võib jagada ärilistel ning mitteärilistele eesmärkidel, aga teost muuta ei tohi. Autorile tuleb viidata.

Attribution Share Alike (by-sa)
Teost võib alla laadida ning muuta ka kommertseesmärkidel. Autorile tuleb viidata ja modifitseeritud tööd jagada sama litsentsiga. Võrdne avatud lähtekoodiga.

Attribution (by)
Litsents lubab teost muuta ja levitada ka kommertseesmärkidel. Autorile tuleb viidata.

Kommentaare ei ole: