pühapäev, 11. mai 2008

Virtuaalsed praktikakogukonnad

Õppiva Tiigri arengukavas (2006-2009) http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4148 on ühe eesmärgina välja toodud virtuaalsete praktikakogukondade loomine ja rakendamine. Virtuaalne praktikakogukond (Virtual Community of Practice)tähendab sama eriala/hobi praktiseerivate inimeste sotsiaalset võrgustikku, mis ühendab eksperte ja algajaid ning mille peamine suhtlus- ja koostöökeskkond on Internet (Õppiva Tiigri arengukava). Ühes virtuaalses praktikakogukonnas on sõnaõigus kõigil liikmetel, et oma mõtteid ning ideid jagada. Praktikakogukond on ka hea koht, kus koos asju arutada ja nõu küsida. Praktikakogukonna lehele saavad kõik registreerunud kasutajad üles riputada erinevaid õppematerjale ja linke. Kõik liikmed on tegijad.

Kõige aktiivsemalt tegutseb praegu algklassiõpetajate praktikakogukond. Alguse sai klassiõpetajate praktikakogukond ajaveebist http://klassiopetaja.blogspot.com/. 22. novembrist 2006. aastast on kogukonnal oma lehekülg http://klop.edu.ee/, kus on tänaseks 428 registreerunud kasutajat. Lisatud on palju õppematerjale ja veebilinke. Lisaks virtuaalsetele kohtumistele on organiseeritud ka erinevaid koolitusi ning kokkusaamisi. Klassiõpetajate praktikakogukonna eestvedaja on Varje Tipp.

Lisaks klassiõpetajtele on aktiivsed tegutsejad ka saksa keele õpetajad, kelle virutaalne praktikakogukond kannab Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi nime http://www.edlv.ee/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.

Laine Aluoja eestvedamisel on sellel aastal loodud matemaatikaõpetajate praktikakogukond http://mott.edu.ee/content/view/12/29/. Juba on registreerunud 219 kasutajat ning lisatud on õppematerjale.

Eelmisel reedel (9.05.08) tutuvustas Juta-Tiia Mägi Tallinna Hariduskolleegiumis rootsi keele õpetajatele rootsi keele praktikakogukonna veebilehte http://www.erkos.ee/. Rootsi keele õpetajate selts on eksisteerinud juba viis aastat ühendades praktikuid ning huvilisi. Selle aja jooksul on kogunenud palju ideid ning materjale, mida teistega jagada. Praktikakogukond annab selleks hea võimaluse.

Valmimisjärgus on kunstiõpetajate praktikakogukonna tööversioonis veeb http://kunstiop.edu.ee/. Praktikakogukonna eestvedaja on Marju Liidja.

Kuigi praktikakogukonnas on olulised kõik liikmed ja oma panus tuleb kõigil anda, on siiski vähemalt alguses oluline, et oleks eestvedaja, kes alustamise oma õlule võtab ja koorma liikuma veab. Jõudu ja kannatlikkust kõigile praktikakogukondade asutajatele!

Kommentaare ei ole: