reede, 4. aprill 2008

Haridustehnoloogid kõrgkoolides, kutseõppeasutustes ja üldhariduskoolides

2.-4. aprillini toimus IT Kolledžis e-Ülikooli konverents "E-õpe on siin: kus oled sina?", kus ühes paralleelsessioonis oli juttu sellest, kes on haridustehnoloog. Alljärgnevalt väike kokkuvõte sellest.

Haridustehnoloog on päris uus amet Eesti haridusmaastikul. Alles 2003. aastal alustasid tööd kaks esimest haridustehnoloogi - üks Tartu Ülikoolis ja teine Tallinna Ülikoolis. Tänaseks on ülikoolides tööl 18 haridustehnoloogi. Põhiliseks tegevuseks ülikoolis on haridustehnoloogil kohtumised õppejõududega, materjalide koostamine, konsultatasioonid ja koolitused.

2005. aastal tõi e-VÕTI projekt kutsekoolidesse haridustehnoloogid. 2006/2007 õppeaastal oli haridustehnolooge kutseõppeasutustes juba 48. Haridustehnoloogi ülesanneteks on teavitus, koolitus, sisutootmine, koostöö arendamine ja projektijuhtimine. Tänaseks on palju tööd ära tehtud, aga paraku lõppeb e-VÕTI projekt 30. juunil 2008. aastal ja siis otsustab iga kutseõppeasutus juba ise, kas ta vajab haridustehnoloogi ja kas selleks on ka piisavalt ressursse.

Nii kõrgkoolide kui ka kutsekoolide haridustehnoloogid on teinud omavahel aktiivset koostööd, mille tulemusena on valiminud hulk vajalikke e-materjale:
- haridustehnoloogia sõnastik http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/
- haridustehnoloogia käsiraamat http://wiki.e-uni.ee/htkasiraamat/

Üldhariduskoolides on haridustehnoloogid veel harv nähtus. See ei tähenda, et sellelaadset tööd ei tehtaks. Tehakse ikka, aga see on siiani infojuhi, tugiisiku või arvutioskajate õpetajate õlgadel. Arvestades aina aktiivsemat IKT kasutamist koolis on tekkinud vajadus haridustehnoloogide järele. Lisaks infojuhile, kes tunneb hästi riistvara ja erinevaid süsteeme, peab haridustehnoloog olema eelkõige õpetaja, kes teab, mis klassiruumis toimub ning kuidas erinevaid keskkondi ja programme õppetöös kasutada.

Kommentaare ei ole: