teisipäev, 25. märts 2008

IKT infotund - wikid 2

25. märtsil toimus Tiigrihüppe Sihtasutuses infotund, mis oli jätkuks 26. veebruaril toimunud infotunnile. Nimelt tekkis esimeses infotunnis osalenud õpetajatel idee katsetada wikisid kuu aega ja saada siis jälle kokku, et jagada mõtteid ning esitada küsimusi. Selle tarvis sai loodud wiki http://tiiger.wikispaces.com/.

Infotunnist pool kuluski muljete jagamisele. Iga keskkond on alguses võõras ja harjumatu, aga osa õpetajatest olid härjal sarvist haaranud ja wikidega lähemalt tegelenud. Kuu ajaga palju teha ei jõua, aga mõtteid oli juba tekkinud. Näiteks võib wikit kasutada õppematerjalide jagamiseks õpilastele. Üks õpetaja pakkus välja idee, et õpilased võiksid oma referaadid wikisse teha. Paber jääks kulutamata ja kõik oleks kohe avaldatud. Üles kerkis ka küsimus plagiaadist. Kuidas vältida mahakirjutamist või lauskopeerimist? Eks aeg näitab, aga kogemus ütleb, et kui kõik tööd on avaldatud, siis jälgivad õpilased ise pingsalt, et keegi nende pealt maha ei teeks. Lihtsa veebist kopeerimise vastu aitavad õpetaja võimalikult täpselt koostatud küsimused. Wikist saab teha ka päris toreda lingikogu endale või õpilastele, mida on kerge pidevalt täiendada ja mis ei ole seotud ainult ühe kindla arvutiga (nagu favourites). Peale arutelu vaatasime, kuidas sisestada (embed) koodidega wikisse videosid. Siit tekkis kohe ka idee koguda kokku näiteks sobivad origamivideod, mille järgi algklassilapsed voltida saaksid. Wikispaces lõpetuseks vaatsime, kuidas teha wikist varukoopia arvutisse, et loodu jääks alles, kui keskkond ühel päeval kaduma peaks.

Tunni lõpp kulus veel ühe wikikeskkonna uurimisele, milleks seekord oli Wetpaint wiki. Tegemist on võib-olla veidi keerulisema keskkonnaga, aga samas on õpetajal võimalik valida päris palju erinevaid kujundusi ning koostada keerulisemaid menüüsid. Juhendi Wetpaint wiki loomiseks ja kasutamiseks leiate Koolielust http://www.koolielu.ee/pages.php/03330103?txtid=7633.

Kommentaare ei ole: