esmaspäev, 22. august 2011

Bloom'i digitaalne taksonoomia

Õpetajaks õppides või õpetajana töötades oleme kuulnud Bloom'i taksonoomiast ehk kognitiivsest taksonoomiast. Bloom järgis mõtlemisprotsessi ja oma taksonoomias järjestas kategooriad madalama taseme mõtlemisoskustest kõrgema taseme mõtlemisoskusteni. 2001. aastal avaldasid Lorin Anderson ja David Krathwohl parandatud taksonoomia. Nimisõnade asemel kasutati tegusõnu ning kaks viimast kategooriat vahetasid kohad. Taksonoomia kirjeldab seda, kuidas me õpime. Kõik algab meelde jätmisega. Siis on alles võimalik mõista, rakendada, analüüsida, hinnata tegevust ja lõpptulemusena luua. Selge on see, et iga tegevuse ja ülesande juures ei jõua kõiki tasemeid läbida, kuid oma tööd planeerides peaksid õpetajad siiski mõtlema, kas nad jõuavad õpilastega ka kõige kõrgemate mõtlemise tasemeteni.


Kuidas aga Bloomi taksonoomiat rakendada e-õppes ehk mis on Bloomi digitaalne taksonoomia. Selge on see, et erinevate programme ja veebilehti ei saa kategoriseerida lähtuvalt taksonoomiast. Küsimus on ikkagi meetodites. Näiteks mõnda mõistekaarditarkvara võib kasutada nii meeldejätmisel, mõistmisel, rakendamisel jne.

Jätame meelde (otsime, teeme loetelusid, tunneme ära, kirjeldame, kasutame järjehoidjad, tõstame teksti esile/marker, googeldame)
 • Konspekti kirjutamine arvutisse.
 • Enesekontrollitestide täitmine.
 • Lihtsad ideekaardid.
 • Linkide lisamine sotsiaalsesse järjehoidjasse.
 • Google otsingu kasutamine.
Mõistame (interpreteerime, teeme kokkuvõtteid, klassifitseerime, täiendatud otsing, blogime, kasutame twitterit, kategoriseerime, märksõnastame, kommenteerime)
 • Kokkuvõtete kirjutamine arvutis.
 • Materjalide kogumine ajaveebi või lihtsale kodulehele.
 • Mõttekaartide kasutamine.
 • Täiendatud Google otsing.
 • Päeviku pidamine.
 • Sotsiaalses järjehoidjas märksõnade lisamine.
 • RSS agregaatorite kasutamine.
Rakendame (kasutame, viime täide, laeme üles, jagame, toimetame, mängime)
 • Koomiksite loomine.
 • Simulatsioonide loomine.
 • Audio- ja videokonverentsid.
 • Esitluste loomine.
 • Intervjuude salvestamine.
 • Wikide kasutamine.
 • Dokumentide jagamine.
 • Mängimine.
Analüüsime (võrdleme, organiseerime, integreerime, leiame, struktureerime)
 • Küsitluste ja pollide loomine.
 • Andmebaaside kasutamine.
 • Mõttekaartide kasutamine.
 • Aruannete loomine.
 • Diagrammide, graafikute ja tabelite loomine.
Hindame (kritiseerime, eksperimenteerime, testime, jälgime, kommenteerime ajaveebe, modereerime, püstitame hüpoteese, uurime)
 • Debatid ja arutelud.
 • Audio- ja videokonverentsid.
 • Aruanded.
 • Vestlusringid.
 • Järelduste tegemine.
Loome (disainime, planeerime, programmeerime, filmime, animeerime, blogime, miksime, avaldame)
 • Filmi tegemine.
 • Esitluse loomine.
 • Jutu loomine.
 • Programmeerimine.
 • Projektid.
 • Laulude loomine.

Järgnevas tabelis on näha, kuidas järjehoidjate ja ajaveebide kasutamist vaadelda Bloom'i digitaalsest taksonoomiast lähtuvalt.


Järjehoidjad

Ajaveebid

loome


Isiklik ajaveeb

hindame


Modereerimine, kommenteerimine

analüüsimerakendamemõistame

Struktureeritud brauseri järjehoidja,

Detailne sotsiaalne järjehoidja

Postituste kirjutamine

jätame meelde

Brauseri järjehoidja, sotsiaalne järjehoidjaLisalugemist:
http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=74&name=andrus_rinde.pdf
http://edorigami.wikispaces.com/file/view/bloom%27s+Digital+taxonomy+v3.01.pdf

1 kommentaar:

Piret Joalaid ütles ...

Tuhat tänu, Ingrid, et seda uuendasid!