teisipäev, 26. aprill 2011

LinkedProjekt LINKED (LeveragingInnovationfor a Network of Knowledge on Education)
EuropeanSchoolneti juhtimisel on loodud unikaalne portaal, kuhu on koondatud materjalid kahel teemal, õpetajate ja õpilaste digitaalsete kompetentside ning digitaalsete mängude kohta. Portaali unikaalsus seisneb selles, et seal on avaldatud antud teemade kohta materjale erinevate elualade esindajate ja spetsialistide poolt, kelle tegevusalaks on innovatsiooni toomine õppetöösse infotehnoloogia toel. Portaalis on kättesaadava põhjalikumad uuringud ja praktilised näited.
Lisaks on materjal esitatud mitmel erineval moel, uuringute täistekstidena, lühikokkuvõtetena, slaidiesitlustena, videotena, küsimuste ja vastuste vormis. Nii leiab iga huviline talle sobiva materjali lihtsalt ja kasutajasõbralikult.
Linked portaali loomist juhtis EuropeanSchoolent ja rahastas Euroopa Komisjon. Projektis osales lisaks EuropeanSchoolnetile partnerid Norrast, Soomest, Eestist, Itaaliast, Leedust ja Portugalist. Eestist osales projektis Tiigrihüppe Sihtasutus.
http://linked.eun.org/web/guest/Resources

Kommentaare ei ole: