reede, 12. november 2010

Taani kooli külastamine

3 aastat tagasi eTwinningu projekti "Climate Change Project" alustades ei osanud ma ette näha, et veebipõhisest koostööst võib saada ka reaalne koostöö. Selgus, et tehtud projektitöö oli nii palju väärt, et NordPlusi rahadega said Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased külastada Sondervangskolenit Taanis. Sondervangskolen asub väikeses Taani linnakeses Hammel.
Muude projektitegevuste kõrval vestlesin ka Signe Sloth'iga Taani koolist. Eelkõige huvitas mind muidugi IKT. Sondervangskolenis õpib 730 õpilast 0.-9. klassini. 0. klass on eelkool ja valmistab õpilasi ette kooliks. Peale 9. klassi võib jääda kooli ka 10. aastaks, kui õpilane ei suuda otsustada, mida ta edasi teha tahaks. Arvutitega on koolis päris head lood. Arvuteid on üks kahe õpilase kohta. See tähendab, et enamikes klassides on arvutid olemas. Enamasti on need arvutid pandud seina äärde. Seal samas on õpilase laud ja riiul asjade jaoks.
Osa arvutitest on toodud koridori, kuhu õpetaja võib õpilasi saata mingeid töid tegema. Uurisin ka erinevate õpiprogrammide kohta. Midagi erilist Signe ei osanud nimetada. Nende kool pidi tegema koostööd Microsoftiga ning seetõttu on neil laialt kasutuses MS Office.

Alates 7. klassist on õpilastel võimalik saada oma käsutusse väike sülearvuti, et toetada õpinguid. See juhtub aga sel juhul, kui klassijuhataja on sellega nõus. On õpetajaid, kes kasutavad palju IKT ja neid, kes pooldavad traditsioonilist lähenemist. Ometi kasutavad ka traditsioonilise lähenemisega õpetajad puutetahvleid, mis on olemas peaaegu igas klassis. IKTd eraldi õppeainena tunniplaanis ei ole, seda integreeritakse aineõpetusse. Koolis töötab üks tehniline spetsialist ja haridustehnoloog. Tundide arv ühel õpetajal aastas on 1692 tundi, kuid see sisaldab näiteks eraldi tundidena ka klassijuhatajatööd, vanematega suhtlemist, õppekäike, konsultatsioone jne. Kui noor õpetaja kooli tuleb, siis õpetab ta reeglina 4 erinevat õppeainet, hiljem võib ta jääda 3 aine juurde. Signe ise õpetab taani keelt, kehalist kasvatust, muusikat ja kokandust. Koolipäev algab kell kaheksa ja tunnid kestavad 45 min. Enne kooli ja vahetundide ajal kogunevad õpetajad õpetajate tuppa kohvi jooma ja elu-olu üle arutlema.

Väga põnev on näha koole teistes riikides ja tõdeda, et me võime end täiesti konkurentsivõimeliseks pidada.

Kommentaare ei ole: