teisipäev, 7. september 2010

Abiks õppimisürituste korraldajatele

Õppeaastal 2009/2010 toimusid Tiigrihüppe SA portaalis Koolielu http://www.koolielu.ee/ virtuaalsed õppimisüritused, kus igal veerandil sai õppida midagi uut ja huvitavat. Sel õppeaastal on samuti planeeritud õppimisüritusi, kuid korraldada võivad neid kõik soovijad, kes tahavad end koolitajana proovile panna. Kuidas seda aga teha nii, et kasu ja abi oleks kõigile.

Alustuseks tuleks välja mõelda teema, milles õppimisüritust korraldada. See võiks olla mingi valdkond, milles õpetaja tunneb enda kindlalt ja on valmis teisigi juhendama. Näiteks võib see olla mõne programmi õpetamine või mõne meetodi selgitamine. Kui teema selge, siis oleks hea mõelda välja ka kõlav pealkiri, mis osalisi meelitaks. Hea oleks täpselt läbi mõelda ka sihtrühm, kellele koolitus on mõeldud.

Nii nagu igal õppimisel on eesmärgid, on ka õppimisüritusel eesmärgid. Need tuleb enda jaoks sõnastada lähtudes sihtgrupist, kellele koolitus on mõeldud. Õpieesmärke lugedest saavad ka koolitatavad täpsemalt aru, mida õppimisüritusel õpitakse ja tehakse.

Näide õpieesmärkidest:
Õppimisürituse "Õppematerjalide helindamine" käigus õpitakse:
  • kasutama erinevaid helisalvestusprogramme (MyPodcast, Audacity)
  • lisama heli esitlustele Voicethread'i keskkonnas
  • kasutama erinevaid ekraanisalvestusprogramme (Screenjelly, Screentoaster, CamStudio)
Kui eesmärgid paigas, siis võib hakata juba täpsemat kava välja mõtlema.
Näide kavast:
Õppimisürituse "Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning" kava:
1. nädal
Tutvumine erinevate eTwinningu projektidega.
Osalemine virtuaalselt eTwinningu aastakonverentsil Sevillas.
Registreerumine portaali
2. nädal
Kontaktide otsmine ja lisamine.
Projektiidee väljamõtlemine.
Projektiidee sisestamine foorumisse.
3. nädal
Projekti loomine.

Kõige rohkem aega võib võtta erinevate õppematerjalide loomine. Samas võib olla tegemist õppimisüritusega, kus spetsiaalselt loodud õppematerjale polegi vaja teha. Juhendeid erinevate veebikeskkondade kasutamise kohta võib leida Koolielu portaalist Töövahendite alt http://koolielu.ee/pg/tools/index. Kui koolitaja loob ise õppematerjale, saab ta need vajadusel üles laadida Koolielu kogukonda.

Nüüd olekski aeg luua Koolielu portaali uus kogukond, mille pealkirjaks on õppimisürituse pealkiri. Kogukonna kirjeldusse on hea lisada juba ka kursuse eesmärgid, et need kohe kõigile nähtavad oleks. Edasi saab juba kogukonnas toimetama hakata ning vajalikke asju vajalikesse kohtadesse panna. Kindlasti peaks kuhugi panema üles ka õpijuhise. Mina lisasin selle Teadetetahvlile, et see kõigile kohe silma jääks.
Näide õpijuhisest
Õpijuhis "Õppematerjalide helindamine"
1. Vaadake esitlust "Õppmaterjalide helindamine" (kogukonna lehed).
2. Osalege arutelus "Ajurünnak - milliseid materjale helindada".
3. Tutvuge videoõpetustega: helifailide loomine, Voicethread, ekraanivideote loomine (kogukonna lehed).
4. Katsetage mõnda vahendit.
5. Lisage omapoolne kommentaar Arutellu vastava vahendi juurde.
Lisage soovi korral õppimisüritusele sisu (lehti, faile, arutelu teemasid).

Iga veebipõhise õppimise juures on oluline läbi mõelda ka see, kuidas saavad koolitatavad tagasisidet oma tegevusele. Kas teeb seda koolitaja või kaasõppurid. Selleks on hea kasutada kommenteerimist ja Arutelu.

Kui kõik siiamaani valmis, tuleks õppimisüritus veel ametlikult registeerida, et selle toimumisest teisi teavitada. Selleks kirjutage e-kiri Kristi Kasper-Semidorile kristi@tiigrihype.ee. Kiri peaks sisaldama järgnevat:

  • Õppimisürituse pealkiri
  • Koolitaja/koolitajate nimi/nimed
  • Õppimisürituse toimumise aeg
  • Sihtrühm
  • Eesmärgid
  • Kava

Õppimisüritus on just midagi sellist, millega võiksid alustada õpetajad, kes on huvitatud e-kursuste läbiviimisest. Kogemusi saab sealt palju ja häid ideid samuti. Jõudu ja pealehakkamist kõigile.

Kommentaare ei ole: