reede, 12. veebruar 2010

Stephen Heppell'i ettekanne Sevillas

5.-7. veebruarini toimus Hispaanias Sevillas eTwinningu aastakonverents. Igal aastal on esinema kutsutud ka mõni rahvusvaheliselt oluline haridustegelane. Seekord sai sõna Stephen Heppell http://www.heppell.net/, kes on pikalt tegelenud haridusuuendusega ja praegu loob üle maailma 21+ koole. Tema ettekande pealkiri oli "Muutused 21. sajandi hariduses: vaadates tulevikku" ("Changes in 21st Century Education: Lookin to the future" http://conference2010.etwinning.net/web/etwinning-conference-2010/home). Järgnevalt väike kokkuvõte ettekandest.
Stephen tegeleb üle maailma erinevate haridusprojektidega ja üheks näiteks tõi ta projekti Hiinast, kus 20 miljonile Hiina õpilasele luuakse e-õppe võimalused. Tegemist on pilootprojektiga. Tehnoloogia on muutunud väga kättesaadavaks ja ka väga väikesed lapsed kasutavad uusi tehnoloogiaid. Tänu tehnoloogia väga kiirele arengule võib rääkida uuest tempost. Vanasti olid muudatused aeglasemad ja aega oli reflektsiooniks ning aruteluks. Nüüd on muutused nii kiired, et aega ei ole teha pilootprojekte, korrata neid, reflekteerida, luua seaduslik alus ja ülevaade olukorrast. Vanasti oli aega jutustada, nüüd on aega ainult küsida. Seetõttu peame me lihtsalt usaldama õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.
Andmed, mis varem olid salajased, on nüüd avalikud. Tänu sellele on võimalik luua erinevaid mash-up'e. Näiteks tõi Stephen Mapumental keskkonna, mis võimaldab valida Londonis elukohta arvestades töölejõudmise aega, kinnisvara hindu ja seda, kuidas piirkond välja näeb http://mapumental.channel4.com/signup. Millistest andmetest oleksid huvitatud aga lapsevanemad, kui nad lapsi kooli panevad: kas õpetajate lapsed käivad samas koolis, koolist väljalangemise protsent, kui lähedal elavad õpetajad, milline on õpetajate konkurss, teismeliste raseduse protsent.
Teachers.tv http://www.teachers.tv/ sisaldab rohkem kui 4000 programmi sellest, kuidas õpetajad üle maailma õpetavad. Huvitaval kombel vaatavad seda kanalit paljud õpilased. Õpilased vaatavad programme, mis õpetavad õpetajaid õpetama.
Õppimine ei ole teadmiste edasiandmine, tähtis on jagamine ja praktikakogukonnad.
Kaimani saartel on toimumas haridusprojekt, kus on järgmised eesmärgid. Oluline on, et õpilased hakkaksid kriitiliselt mõtlema, probleeme lahendama, oleksid IKT alal kompetentsed ja maailmakodanikud. Õpetajad peaksid olema valmis muutusteks, valmis otsuseid tegema ja olema elukestvad õppijad.
Kui vaadata veebipõhiseid kogukondi, siis võib märgata, et see, mis oli 15 aastat tagasi veebipõhises kogukonnas on nüüd koolis. 15 aastat tagasi olid kogukonnad kollegiaalsed, erineva vanusega liikmetega, projektipõhised, lahedad, globaalsed ja avatud 24/7. Praegu me üritame luua just nendest põhimõtetest lähtuvalt koole. Seega, kui me tahame teada, milline on kool näiteks 2025. aastal, siis peaks vaatlema tänapäeva veebipõhiseid kogukondi. Tänapäeva kogkonnad on väikesed, kogukonnapõhised, sisemiselt ambitsioonikad, odavad ja tasuta, tähelepanunäljas, väga erinevad jne. Stephen näitas pilte erinevates koolidest, mis on juba sinna poole teel.
Me ootasime ootamatusi, aga me ei olnud nendeks valmis. Õpilased ei tohiks seda tulevikus tunda. Me peaksime neid ootamatusteks ette valmistama. Kõige riskantsem on õpetada vanal moel. Paljud töökohad on kadunud. Näiteks kaovad kiiresti kutseoskuseta kontoritööd (kopeerimine, trükkimine jne). Väärtused, mida hinnati 20. saj koolis ja mida hinnatakse 21. sajandi koolis on erinevad: vorm, kuulekus vs nutikus, edasiandmine vs võimaldamine, hierarhiline vs kollegiaalne, eraldumine vs kaasa haaramine, ajast ja kohast sõltuv vs piiritu, kallis vs odav, isoleeritud vs ühendatud jne.
Rohkem kui 80% elanikkonnast elab riikides, kus varanduslik lõhe aina suureneb. Umbes miljard inimest ei oska lugeda ega kirjutada oma nime. 25 000 alla 5aastast last sureb iga päev vaesusesse. Ja meie kulutame: USA kulutab 8 miljardit $ kosmeetikale, Euroopa 11 miljardit $ jäätisele, USA ja Euroopa kulutavad 12 miljardit $ parfüümidele ja 17 miljardit loomatoidule, sõjandusele kulutatakse 780 miljardit aastas jne. Põhihariduse andmiseks kogu maailmas piisaks 6 miljardist. Õppimine vabastab vaesusest, parandab kultuurilisi lõhesid ja valmistab meid ette tegelemaks üllatustega.

Kommentaare ei ole: