kolmapäev, 6. august 2008

Mis on Web 2.0?

Tänapäeval räägitakse väga palju Web 2.0. Mis asi see aga tegelikult on? Kas tegemist on lihtsalt meediamulliga või peitub selle mõiste taga midagi enamat? Wikipedia järgi on Web 2.0 veebi tehnoloogi ja disaini kasutamise trend, mille eesmärgiks on lihtsustada loovuse kasutamist, info jagamist ja koostööd kasutajate vahel. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.


Web 2.0 mõiste pärineb Tim O’Reilly’lt http://oreilly.com/oreilly/tim_bio.html, kes 2004. aastal ühel ajurünnakul selle termini välja käis. Vana veebi hakati kutsuma Web 1.0. Erinevusi Web 1.0 ja Web 2.0 vahel võib leida nii teenustes, tehnoloogilistes lahendustes kui ka sotsiaalses dimensioonis.


Web 2.0 alla võib liigitada hulganisti erinevaid teenuseid:


Web 2.0 puhul tuleb rääkida ka tehnoloogilisest poolest. Kui varem kasutati enamasti arvutisse installeeritavaid programme, siis nüüd on saanud veebist platvorm, kus töötavad erinevad teenused. Sellega seoses tuli lahendada ka hulk tehnoloogilisi probleeme. Võeti kasutusele mõiste RIA (Rich Internet Application – rikkasisuline veebirakendus), mis sarnaneb oma kasutajaliidese, funktsionaalsuse ja võimaluste poolest tavalisele arvutisse installeeritavale programmile. Arvutikasutaja ootab, et veebirakendused oleksid kiired, avaneksid ühe nupuvajutusega ja võimaldaksid interaktsiooni. RIA’de alla kuuluvad Flash, Flex, Ajax, Asynchronous Javascript, XML, CSS (Cascading Style Sheets – astmelised laadilehed), mikroformaadid jne. Tehnilisest poolest saab ülevaate lugedes järgnevaid materjale:


Miks on Web 2.0 nii suur mõju? Tänu aina täienevatele ning vabalt kasutatavatele veebivahenditele on igal inimesel võimalik olla looja pidades ajaveebe, jagades fotosid, osaledes kogukonnas jne. Ei ole enam autoreid ja kasutajaid – kõigil on võrdne õigus osaleda loomisprotsessis. Aina ähmastumas on piirid professionaalide ja amatööride vahel. Igaühest võib saada professionaal ja selle üle otsustavad teised kasutajad. Mida rohkem sinu fotosid vaadatakse või ajaveebe loetakse, seda kõvem tegija sa oled. Võib rääkida kollektiivsest intelligentsusest või rahva tarkusest. Üheks selle väljundiks on folksonoomia teke, kus tavakasutajad lisavad erinevatele objektidele märksõnu, mis lihtsustavad teiste kasutajate jaoks otsingut. Kõik see võimaldab aina suurenevast infohulgast leida endale vajalik. Väga oluliseks muutub ka koostöö ning igasugused võrgustikud ning kogukonnad on muutunud väga populaarseks. Kokkuvõtteks võibki öelda, et kui Web 1.0 ühendas arvuteid, siis Web 2.0 ühendab inimesi.

Artiklid lugemiseks:

Kommentaare ei ole: